Maya Lauridsen Faerch  - Sveriges Arkitekter

Maya Lauridsen Faerch

Chefskonsult Lendager Group

Lendager Group är ett arkitektföretag specialiserat på att främja cirkulär ekonomi inom framtida städer, byggnader och företag. Det erbjuder ett innovativt förhållningssätt till hur kunskap om cirkulär ekonomi – och nya affärsmodeller kopplade till det – kan spridas. Lendager Group vill också bidra till att skapa en framtid där en ekonomisk tillväxt är frikopplad från utsläpp av växthusgaser. I banbrytande projekt omsätts teori i praktik där kontoret visar hur ambitioner kan översättas till konkreta resultat och göra verklig skillnad för den byggda miljön.

Maya Lauridsen Faerch är chefskonsult på Lendager Group där hon leder konstruktions- och konsultdelen Lendager TCW – Lendager The Circular Way – ett strategiskt Innovations-konsultbolag. Som konsult inom cirkulär ekonomi fungerar Maya Lauridsen Faerch som rådgivare åt aktörer genom hela byggkedjan, exempelvis i hur vi kan ta hjälp av dagens ”avfall” för att bygga resurssnålt i framtiden och hur vi ska vi formge utifrån befintliga tillgångar. Hon brinner för att påskynda byggbranschens omställning till cirkulär ekonomi och nya konstruktionsmetoder. Metoden är att aktivt arbeta med forskning och utveckling för att utveckla designtänkande och bilda strategiska partnerskap mellan branschens olika delar.

På Arkitekturgalan kommer Maya Lauridsen Fearch, med hjälp av ett antal projekt, att visa konkreta exempel på hur arkitekter genom att tänka nytt, och hitta nya samarbetsformer, kan leda utvecklingen och bidra till omställning av samhällsbyggnadsbranschen, för en hållbar framtid.