Mångfald och rekrytering KTH A - Sveriges Arkitekter

Studenterna på KTH Arkitektur är generellt sett en homogen grupp. Vi tycker att arkitektkåren behöver mångfald, precis som alla andra branscher. Som en undergrupp till Arkitektstudenterna KTH kommer vi under 2015 jobba fram en workshop som ska verka för att nå ut till unga som annars kanske inte hade sökt till utbildningen.

Kontakta oss här!