Malmö högskola - Sveriges Arkitekter

Malmö högskola handlar upp inredningsarkitekttjänster. I förfrågningsunderlaget anges intervall för timpriser, som sätter ett tak för timpriser som kan ges i anbud. Vidare ska anbudsgivare inge bedömd budgetkostnad, som inte utvärderas och slutligen tillskriver sig Malmö högskola en omotiverad utökad nyttjanderätt i förhållande till ABK 09.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse nedan.

Sveriges Arkitekters brev till Malmö högskola 2016-03-24

Uppdatering 2016-04-01
Svaret från Malmö högskola: Malmö högskolas svar 2016-04-01

Sveriges Arkitekters kommentar: Sveriges Arkitekters kommentar till Malmö högskolas svar 2016-04-01

Uppdatering 2016-05-12
Malmö Högskola avbryter upphandlingen, läs meddelandet och beslutet här: Malmö högskolas meddelande 2016-05-11

Uppdatering 2016-06-20
Läs Sveriges Arkitekters skrivelse med anledning av återupptagen upphandling här nedtill.

Uppdatering 2016-06-22
Malmö högskola backar inte gällande kravet att kunna använda arkitektens uppdragsresultat även i andra projekt. Se svaret på förbundets skrivelse här nedtill.

Uppdatering 2016-10-24
Malmö Högskola avbryter upphandling av inredningsarkitekttjänster för andra gången. Se beslutet nedan.

Tillbaka till Upphandlingsakuten