Malmö högskola - upphandlingen återupptas - Sveriges Arkitekter