Malmö högskola avbryter upphandlingen - Sveriges Arkitekter