Lunds Kommuns Fastighets AB kräver gratisarbete i anbud vid upphandling av ramavtal - Sveriges Arkitekter

Lunds Kommuns Fastighets AB handlar uppramavtal för konsulttjänster avseende arkitektur och kräver att anbudsgivare bifogar en idébeskrivning till anbudet. Sveriges Arkitekter har tillskrivit bolaget och föreslagit att bolaget antingen arrangerar en arkitekttävling om man vill jämföra olika lösningar alternativt gör en sedvanlig utvärdering av kompetensen genom referenser och intervjuer.

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till bolaget här: LKF upphandling ramavtal brev 190812

Svar från LKF kan du läsa här: LKF var 190827

Replik från Sveriges Arkitekter: Replik från Sveriges Arkitekter 190827

Kontaktperson: Rita Georgiadis