Lunchseminarium på Form/Design Center, Malmö - Sveriges Arkitekter

Den 19 april anordnade Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur, i samarbete med kursen ”Landscape theory in architectural and planning practice” SLU Alnarp, ett lunchseminarium på Form/Design Center i Malmö.

Seminariet blev välbesökt, med ca 100 deltagare. Efter en kort presentation av Akademin för landskapsarkitektur, följde Donald Mitchell, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Mitchell lade fram tjugo korta argument kring de offentliga platsernas politiska potential och sedan följde diskussioner om hur vi, genom det offentliga rummet, kan hitta nya sätt att tänka – som arkitekter, och medborgare.

I sitt arbete fokuserar Donald Mitchell på samtida och historisk maktkamp över det offentliga rummet och på vem som bestämmer över stadens utveckling. Han har skrivit flera böcker, bland andra: The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space in America (New York: Guilford, 2003, new edition 2014).