Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska - Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—20 mar 2017

Resultaten från Sveriges Arkitekters löneenkät för 2016 visar att löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska på den överhettade marknaden, i alla kategorier utom ansvariga arkitekter.  När det gäller ingångslönerna är medellönen nu 200 kronor högre för kvinnor än för män från att 2015 ha varit mer än tusenlappen lägre. Medianlönen är identisk med Sveriges Arkitekters rekommenderade på 30 500 kronor för såväl män som kvinnor.

För medverkande arkitekter skiljer det nu 380 kronor på medianlönen till männens fördel jämfört med 700 kronor 2015. För den största gruppen handläggande arkitekter är skillnaden i medianlön 200 kronor jämfört med 500 kronor 2015. Såväl ingångslöner som löner för medverkande och handläggande följer trenden med minskande löneskillnader mellan könen, men tyvärr har skillnaderna ökat i den mest erfarna kategorin, ansvariga arkitekter.  Här har skillnaden till männens fördel istället ökat med 820 kronor.

Tesen att en het marknad minskar löneskillnaderna mellan könen besannas för samtliga kategorier utom för ansvariga arkitekter. Varför?

På dagens starka marknad har många bytt arbetsplats och företagen har konkurrerat om arbetskraften med höjda löner, inte minst i den mest kvalificerade kategorin ansvariga arkitekter. Vi kan se att många har fått rejäla lönelyft. Lönespridningen i gruppen har ökat ordentligt, vilket i sig är positivt om det handlar om att belöna goda prestationer. Samtidigt har andelen yngre kvinnor i gruppen ökat markant.

Obalans i erfarenhet mellan kvinnor och män kan vara en del av orsaken till de ökade löneskillnaderna mellan könen.  Det kan också vara så att kvinnorna inte i lika hög grad som männen bytt arbetsplats och fått en extra skjuts på sin löneutveckling. Det skulle kunna bero på det faktum att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för barn och familj. Det är då inte lika lätt att byta arbete och förhandla sig till en ordentlig löneförhöjning om familjeansvaret inte medger en tuffare arbetssituation.

Enkäten visar att löneskillnaderna mellan könen i arkitektbranschen som helhet fortsätter att minska, med undantag för de mest erfarna. Det är glädjande och bra för branschens utveckling. Det är varken affärsmässigt klokt, produktivt eller lagligt att belöna kön istället för prestation. Arbetsgivare och klubbar måste fortsätta arbeta med lönekartläggningar och översyner av lönestrukturer för att rätta till de osakliga löneskillnader som finns. Den andra frågan om en jämnare fördelning av familjeansvaret  måste lösas genom förändrade attityder och förändringar i socialförsäkringssystemen. Det är en fråga som vi alla äger gemensamt.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *