Tips och råd inför lönesamtalet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lön är ersättning för utfört arbete men också ett sätt för arbetsgivaren att ge återkoppling och visa uppskattning av ditt jobb. Hur din lön utvecklas påverkas av hur du presterar och hur du bidrar till verksamheten. För att lönesättningen ska fungera bra är årliga samtal mellan medarbetare och chef ett måste. Ett lönesamtal kan genomföras på många olika sätt, här är några råd på vägen. Lönesamtalet är ett av årets viktigaste samtal – förbered dig väl. Under lönesamtalet är din uppgift att berätta om de förväntningar du har på en löneökning, baserade på argument kring insatser och bidrag till verksamheten under det gångna året. Din chefs uppgift är att värdera och presentera sin bedömning av dina prestationer.

Ett bra sätt att förbereda sig är att läsa vår broschyr med råd och tips inför lönesamtalet:
Din lön 2018

Här är experternas bästa tips:

Du är på väg in i det årliga lönesamtalet. Hur förhandlar du till dig bästa möjliga lön?

Viveca Sten, jurist och författare. Foto: Thron Ullberg

– Var förberedd! Gå inte in och tro att du kan improvisera, utan skaffa fakta, ta fram argument, bestäm dig för vad du vill uppnå. Ta reda på hur marknaden ser ut och vad som är en rimlig lön för någon i din position.
– Under själva lönesamtalet, lägg ett bud som är högre än vad du tror att du ska få. Om du begär 2 000 kronor mer i månaden och chefen går med på det utan protester vet du att du lagt dig för lågt! Argumentera kring konkreta resultat och ekonomiska prestationer, inte vad du kan eller har lärt dig. Det är vad du presterar som gäller – har du till exempel deltagit något projekt som gett gott ekonomiskt utfall under året?
– Och var trevlig, saklig och lugn när du bygger upp din argumentation.

Viveca Sten leder Sveriges Arkitekters endagskurs Affärsförhandling för arkitekter.

Du jobbar hårt och vill få utväxling för det. Hur utnyttjar du den starka konjunkturen för att höja din lön?

Ulrik Östling förhandlingschef. Foto: Peter Phillips

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

– Byt jobb! När du förhandlar om en ny tjänst har du det absolut bästa förhandlingsläget. Det kan också hända att din nuvarande arbetsgivare ger ett motbud som gör det värt att stanna när du berättar att du har fått nytt jobb. Men tomma hot lönar sig inte – säg inte att du ska sluta om du inte har ett konkret jobberbjudande.
– Gå igenom det du presterat efter det senaste lönesamtalet. Peka på dina bästa resultat och tala om vilket värde de har för din arbetsgivare. Ge ett konkret löneanspråk i kronor, gärna högre än vad du tror men ändå realistiskt.

Du får ditt första jobb. Hur maxar du ingångslönen?

Nina Maanmies, studentsamordnare på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

– Tänk på att våra rekommenderade löner är en lägsta nivå som är baserad på att du inte har någon annan erfarenhet än din femåriga utbildning. All relevant yrkeserfarenhet kan du därför använda som argument för en högre ingångslön. Särskilt om du redan gjort praktik på arbetsplatsen tidigare!

5 tips för ett lyckat lönesamtal

  1. Förbered dig genom att dokumentera och värdera din prestation och ditt arbetsinnehåll. Visa konkreta exempel.
  2. Undersök marknadslöneläget med hjälp av Saco Lönesök – akademikerförbundens digitala verktyg som är ditt bästa underlag inför lönesamtalet.
  3. Skriv ner dina argument för löneökning. Utgå från att din chef inte har koll på allt du gör i ditt jobb.
  4. Ge ett konkret löneförslag.
  5. Sträva efter god samtalston, lyssna på vad din chef har att säga och ställ frågor.
  6. Dokumentera och repetera det ni kommit överens om efter avslutat samtal.