Lokalstyrelser på skolorna - Sveriges Arkitekter

På varje av de nio arkitektskolorna finns en lokalförening med en lokalstyrelse. Ta kontakt med din lokalförening på din skola för att ta reda på mer om vilka projekt de driver och hur du kan börja engagera dig. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedan.


Sveriges Arkitekter Studenterna – lokalstyrelser


Studenterna på Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp tycker om det levande växtmaterialet och läser en bred kombination av teoretiska kurser under sin kandidat. Kurserna varvas med projektarbeten där de använder sina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. De två avslutande åren fördjupar de sig inom design eller planering genom projektarbeten och kurser i teori och metod. Sveriges Arkitekter…