Linköpings kommun - Sveriges Arkitekter

Linköpings kommun upphandlar arkitekter på ramavtal för förstudier stadsbyggnad. Som krav för utvärdering av referensuppdrag föreskrivs att referensuppdragen ska vara kopplade till uppdragsansvarige arkitekts lokalkontor, vilket innebär att nystartade företag utestängs från möjligheten att lämna anbud även om uppdragsansvarig arkitekt har efterfrågad kompetens. Beställaren tillskriver sig även fri nyttjanderätt till uppdragsresultat.

Läs Sveriges Arkitekters brev till Linköpings kommun nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Linköpings kommun 2015-05-28

Uppdatering 2015-06-03: Linköpings kommun har bekräftat mottagandet av Sveriges Arkitekters skrivelse och meddelade 2015-05-29 följande: ”Tilldelningsförfarandet har avbrutits. Upphandlingen kan komma att offentliggöras på nytt” och angett ofullständigt förfarande som grund för att avbryta upphandlingen.