Lejonfastigheter - ramavtal - Sveriges Arkitekter

Lejonfastigheter upphandlar arkitekter på ramavtal. För utvärdering uppställs krav om att redovisa ett omfattande fiktivt projekt. Vidare görs ett antal avsteg från ABK 09, bland annat gällande nyttjande- och äganderätten till uppdragsresultatet. Sveriges Arkitekter har framfört synpunkter på förfarandet, läs mer här:

Lejonfastigheter_ramavtal_brev_170602

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis