Lejonfastigheter - ramavtal - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lejonfastigheter upphandlar arkitekter på ramavtal. För utvärdering uppställs krav om att redovisa ett omfattande fiktivt projekt. Vidare görs ett antal avsteg från ABK 09, bland annat gällande nyttjande- och äganderätten till uppdragsresultatet. Sveriges Arkitekter har framfört synpunkter på förfarandet, läs mer här:

Lejonfastigheter_ramavtal_brev_170602

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis