Leeuwarden-deklarationen - Sveriges Arkitekter

Foto: Maria Teneva

Den europeiska arkitektorganisationen ACE tog under kulturarvsåret 2018 fram ett ställningstagande för att ta till vara äldre bebyggelse som tidigare har använts för industri, religion eller militär samt även nyare bebyggelse från andra hälften av 1900-talet – Leeuwarden-deklarationen.

Läs Leeuwarden-deklarationen som pdf på engelska:
LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW

Läs artikel i Arkitekten om deklarationen