Lathund för styrelsearbete i Sveriges Arkitekter lokalföreningar - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har 15 lokalföreningar som leds lokalt av en styrelse. Lokalföreningarna fungerar som kontaktnät och valkooperation för medlemmar inom ett angivet geografiskt område. I dem kan du lyfta frågor som är viktiga både för dig och föreningen.

Verksamheten finansieras genom den lokalföreningsavgiften som samtliga medlemmar betalar. Du har möjlighet att söka finansiering centralt för större evenemang. Undersök även gärna möjligheten att samarrangera evenemang tillsammans med andra organisationer.

Styrelsemöten:
Kontinuitet är viktig, men ni bestämmer själva hur ofta ni vill och kan ha styrelsemöten. På styrelsemöten diskuterar ni verksamheten, planerar evenemang och/eller stämmer av aktuella frågor. Förutom de traditionella styrelsemötena, där alla deltar fysiskt, kan de hållas via skype eller liknande tjänster.

Krav:
De enda formella kraven på lokalföreningarna är att ha ett öppet medlemsmöte årligen, se stadgar

Verksamhet:
Vad lokalföreningen väljer att göra förutom det formella ansvaret är upp till varje lokalförening. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och ger dig möjlighet att träffa andra arkitekter under spännande former. Det ska vara energigivande, roligt och inspirerande att engagera sig i Sveriges Arkitekters lokalföreningar.

Det händer en hel del i lokalföreningarna runt om i landet. Föreningsmedlemmar håller föredrag, går på visningar, diskuterar viktiga frågor och anordnar lunchträffar. På det stora hela har det lokala engagemanget utvecklats och blivit starkare men det kan öka ytterligare. Genom samarbete kan arbetet i föreningen stärkas. Det sker genom att sprida information och idéer och genom samarbete med andra lokalföreningar, studentföreningar, organisationer och med moderorganisationen.

Medarbetare på Sveriges Arkitekters kansli kommer gärna ut till lokalföreningarna och föreläser om exempelvis upphovsrätt för arkitekter, offentlig upphandling, tävlingar och PBL.

Funktioner i styrelsen:
Ordförande: Det är ordförandens uppdrag att sammankalla styrelsen och kalla till möten.
Kassör: Tar hand om in och utbetalningar och gör bokslutet.
Sekreterare: Skriver minnesanteckningar från styrelsemöten och ser till att detta arkiveras på lämpligt sätt.