Låt inte näringslivet styra all stadsplanering - Sveriges Arkitekter

Robert Lavelid—22 feb 2016

Apropå Apples planer på en butik mitt i bästa läge i Kungsan:

Ibland måste faktiskt samhället ta sitt ansvar. Det kan inte vara så att näringslivet ska styra all stadsplanering. Staten eller staden måste rimligtvis köpa upp denna tomt. Dessutom: behövs någon byggnad alls här?