Landstinget Sörmlands upphandling gällande arkitekt och inredningsarkitekt - Sveriges Arkitekter

Landstinget Sörmland handlar upp arkitekter på ramavtal med fast timpris om 750 kronor. Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till upphandlaren här: Landstinget Sörmland 180817

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis