Landskap NU 2.0 - Sveriges Arkitekter

2016 publicerade Sveriges Arkitekter och Arkitektur förlag skriften LandskapNU, en publikation där över 50 aktuella projekt presenterades med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning, reflektioner från skribenter utgjorde ett ovärderligt kunskapsunderlag för aktiva inom branschen och ett avtryck för vår tid.

Nu är vi startgroparna att starta arbetet med en uppföljning av denna skrift inom ämnesområdet svensk landskapsarkitektur. Därmed finns det nu ett behov av att starta en ny redaktion som har i uppgift att samla in nytt intressant material inom ämnesområdet.

Är du intresserad av delta i detta arbete? Kontakta Göran Lindberg, ordförande i Akademin för landskapsarkitektur.