Laholmshem AB och Laholms kommuns ramavtalsupphandling av arkitekttjänster - Sveriges Arkitekter

Laholmshem AB och Laholms kommun upphandlar arkitekttjänster på ramavtal. I uppdragsföreskrifterna görs flertal ändringar och tillägg till ABK 09 bland annat gällande rätten till uppdragsresultaten. Läs Sveriges Arkitekters synpunkter på villkoren här: Ramavtalsupphandling av arkitekter, Laholmshem 20181023

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis