Lägg din röst för arkitekturpriset 2017! - Sveriges Arkitekter

SAJK:s prisjury har valt ut följande fyra projekt från alla förslag som samlades in från medlemmarna. Juryns motivering hittar du under varje projekt. Du kan rösta på din favorit till och med den 13:e april 2018. Prisutdelningen kommer ske i samband med SAJKs årsmöte den 19:e april 2018. Det finns ingen tid att förlora –  var med och rösta idag!
Det är endast medlemmar i Sveriges Arkitekter som får rösta. En röst per medlem.


BIDRAG 1 – LINNÉS VÄRLD, VÄXJÖ

Linnéparken och en ny temalekplats i Växjö. Utgångspunkten har varit Linnés värld. Den kända botanikern har gett namn åt parken.

Linnéparken är ett av Växjös viktigaste stadsrum, både ett fin- och vardagsrum. Genom att diskutera och översiktligt se över parkens innehåll, rörelsemönster, belysning, vegetation kan dess identitet och attraktivitet ytterligare förstärkas. Här kan arbetet med lekplatsen och det nya läget för scenen vara bra katalysatorer för det arbetet. Särskilt parkens entréer och gränser, hur de annonserar parken och bjuder in besökare är viktiga

En temalek med utgångspunkt i Linnés värld kan ta sig många uttryck. Den kan fokusera på vetenskapen, det systematiska arbetet men kanske framför allt nyfikenheten och glädjen i att upptäcka och förklara den värld vi lever i, något Linné hade gemensamt med alla barn. Det kan också handla om det biologiska livet; blommor, insekter, djur och växter och hur de hänger samman med varandra. Ett annat sätt att arbeta med temat Linné är den tid och det samhälle som han verkade i. En frodig formvärld med stora gester, krinoliner, peruker och klänningar. Alla dessa ingångar är bra utgångspunkter för en kreativ och indirekt pedagogisk miljö där den lustfyllda leken ger besökarna kunskaper om Linné och hans arbete.

Arkitekt: Sydväst Arkitektur och Landskap i samarbete med Annika Carlsson, illustratör, scenograf och designer, samt Frida Nordmark, ljusarkitekt ÅF Lighting.
Byggherre: Växjö Kommun.

Fotografer: Niklas Bosrup, Frida Nordmark och Annika Carlsson.

Juryns utlåtande
Lekplatsen Linnés värld i Växjö har utsetts av SAJK’s jurymedlemmar att vidare tävla om SAJK-priset 2017, tack vare projektets tydliga och lekfulla konceptidé inspirerad av Carl von Linnés 1700-tal. Med omsorg om detaljer så väl i material som i de lekfulla motiven i belysningen lyckas man skapa en spännande plats för både stora och små att vistas på. 

Lägg din röst genom att maila BIDRAG 1 – LINNÉS VÄRLD HÄR

BIDRAG 2 – STRANDSNÄCKAN 8, VÄXJÖ

På fastigheten Strandsnäckan 8 utförs under 2015-16 43 lägenheter, varav en gästlägenhet, i tre huskroppar samt ett garage under mark.
Ambitionen med förslaget har varit att skapa det mest attraktiva boendet i Växjö. Att ta tillvara det unika läget med utsikt över både Växjösjön och Trummen, och med närheten till såväl stadsliv som universitet, rekreation och service.
Arkitekturen ger utsikt över Växjösjön och uteplatser i sydvästläge till alla lägenheter.
Huskropparna anpassas sig till terrängen och omgivande bebyggelse och öppnar upp sig ner mot Växjösjön. Husen har en träfasad av bred limträpanel som är målad i en varmgrå kulör.
I plan 1 finns garage med 43 parkeringsplatser, vilket motsvarar en per lägenhet, samt angöringsplats.
Här finns gemensamma rekreationsutymmen som kan nyttjas av de boende. Dessa utrymmen består av pool, bastu och gym samt ett gemensamt soldäck som vätter mot Växjösjön.
Tio av lägenheterna har en generös takterass. Terassen ger möjlighet till odlingar och trädgårdsliv med vy över Växjösjön.
Kök och vardagsrum, bostädernas umgänges-ytor, har ett öppet samband med riktning mot Växjösjön. Bad och sovrum är placerade i en mer privat del. Lägenheterna mot Lagmansvägen har ett genomgående ljus i vardagsrum och kök och utsikt över såväl Växjösjön som Trummen. Lägenheterna på plan 4 har tillgång till en loftvåning med utgång till takterrass och generella rum som kan bli sov, vardags eller arbetsrum.
Gårdsmiljön karakteriseras av riklig växtlighet, och på terrassbjälklaget ovanpå garaget skapas gröna ytor genom plantering i upphöjda lådor. Placeringen av dessa och avskärmningar i trä skapar integritet till uteplatserna. Strategiskt placerade mindre träd bidrar till karaktären utan att störa utsikten.
Två trappor leder ned från den övre gården till den nedre nivån mot Växjösjön. Den norra trappan har en snirklande karaktär, omgiven av planteringar och träd i gradänger och sittplatser med utsikt över sjön. Den södra trappan är enklare utformad och leder ned till den gemensamma uteplatsen framför poolrummet.
På den nedre delen av tomten har en karaktär av ängsmark och uteplatserna omgärdas av häckar och marktäckare. Tre stigar leder ner till gångstråket runt Växjösjön.
Då initiativtagaren har bakgrund i skogsindustrin var det självklart att byggnaden ska byggas i trä. Detta gäller inte bara fasaderna i limträpanel. Hela stommen förrutom källaren är i trä. Väggarna och bjälklagen består av prefabricerade massivträskivor. Användningen av trä i stor utsträckning gör projektet till en av de mest framstående projekten i Växjös satsning på hållbart byggande.

Arkitekt: Arkitektbolaget, Växjö. Sydväst arkitektur och landskap.
Byggherre: BATTEN Fastigheter i Växjö.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Juryns utlåtande
Strandsnäckan i Växjö har utsetts av SAJK’s jurymedlemmar att vidare tävla om SAJK-priset 2017. Genom god gestaltning, särskild omsorg om detaljer, materialval och kvalitet har man skapat en attraktiv boende- och gårdsmiljö för Växjöborna.

Lägg din röst genom att maila BIDRAG 2 – STRANDSNÄCKAN HÄR

 


 

BIDRAG 3 – STRANDÄNGEN RADHUSEN, JÖNKÖPING

En hållbar stadsdel i dramatisk natur

Med Strandägen vår vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Vi vill att arkitekturen ska ta tillvara på områdets fantastiska läge precis intill Vättern, den dramatiska naturen i det kuperade landskapet och det säregna ljuset. Radhusprojektet var sista delen av Vätterhems utveckling av Strandängen etapp 1.
14 radhus är disponerade i norra delen av Strandängen intill Vättern, definierade av Vilhemsrogatan i norr, flerbostadshus i väster, och Vätterns trädtäckta slänter i öster.
Radhusen trappar ner mot Vättern i både plan och sektion, och därför har husen fått ett enkelt formspråk. Varje enskilt hus är en kub klädd i skiffer, med en infälld entré på bottenplan och en generös balkong på plan 2, båda markerade med träpanel. Husens tak är en mycket synlig del av radhusen från omkringliggande delar av Strandängen. Täckt med sedum och placerat diagonalt över huset så skapar taket en skulptural form som länkar tillbaka till Ormhusets uttrycksfulla tak.

När man närmar sig radhuset möts man av en generös matplats som öppnar ut mot trädäcket på framsidan. Matplatsen är tänkt att vara hjärtat av huset och den kopplas via ett galleykök till vardagsrum, trädäck och trädgård på baksidan. En trappa länkar matplatsen till terrass, allrum och tre generösa sovrum på våningen över.
Husen erbjuder ljusa och generösa rum med starka kopplingar till både uteplatserna och naturen vid Vättern. Den trä-klädda terrassen på ovanvåningen är en privat och avskild plats där man kan njuta av Strandängens otroligt fina läge.

 

 

 

Arkitekt: Tengbom, Jönköping
Byggherre: Vätterhem

Juryn utlåtande
Strandängen i Jönköping har utsetts av SAJK’s jurymedlemmar att vidare tävla om SAJK-priset 2017. Genom radhusens goda anpassning till landskapet samt hänsyn för materialitet och detaljer har man skapat en genomtänkt arkitektur och attraktiva boendemöjligheter.

Lägg din röst genom att maila BIDRAG 3 – STRANDÄNGEN HÄR

 


 

BIDRAG 4 – ROSENLUNDS HERRGÅRD, JÖNKÖPING

Inför restaureringen var byggnadernas underhåll eftersatt, vilket både gav ett oattraktivt utseende och riskerade att medföra följdskador. Ambitionen vid restaureringen var hög från alla inblandade parter och medvetenheten att Rosenlunds herrgård har stora kulturhistoriska värden genomsyrade projektet. Resultatet av restaureringen var i allt väsentligt mycket gott.

Uppdragsgivare: Jönköpings Länsmuseum och Tekniska Kontoret
Byggherre: Jönköpings Kommun

Juryns utlåtande
Rosenlunds Herrgård i Jönköping har utsetts av SAJK’s jurymedlemmar att vidare tävla om SAJK-priset 2017. Genom ett omfattande och ambitiöst arbete har man varsamt restaurerat herrgården och gett den en ny användning, vilket säkerställer dess existens för framtida generationer.

Lägg din röst genom att maila BIDRAG 4 – ROSENLUNDS HERRGÅRD HÄR