Webb-baserad Facklig grundkurs, Få redskap för lokal påverkan - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.10
kl. 09.30 - 15.00

Plats

webb-baserad

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Kursen vänder sig till dig som är facklig förtroendevald i kommunal sektor, och som inte har möjlighet att gå någon av våra fysiska kurser. Vi möts på en konferensplattform där vi kan se varandra och interagera. Allt du behöver är en dator och en ostörd plats att sitta på. Om möjligt kommer vi samordna så att de som arbetar nära varandra sitter tillsammans för att få möjlighet att nätverka.

Vi går igenom hur man bäst arbetar i samverkan och under löneöversynsprocessen. Kursen tar också upp partsställningarna på arbetsmarknaden, medbestämmandelagen, pension, semester och rollen som facklig förtroendevald. Allt för att på bästa sätt förbereda dig och ge dig de redskap du behöver för att företräda dina kollegor på din arbetsplats.

Som förtroendevald får du gå kursen på betald arbetstid och vi står din kostnad för lunch och eftermiddagsfika.

Vid frågor kontakta Sandra Olséni