Steg 1 – Arkitektrollen (HT 2020 – Stockholm) - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.11.26 - 2021.02.05

Plats

Stockholm

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

Fullbokad

Steg 1 – Arkitektrollen vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Rollen som arkitekt definieras inte bara av egna kompetenser och erfarenheter utan i lika hög grad av förtrogenhet med lagar och regelverk samt om hur andra aktörer gör sin affär. Syftet med programmet är att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar samt när i processen det är möjligt att påverka vad.

”Ökat ansvar ger ökat inflytande” är ledord för programmet. Efter genomförande ska deltagarna kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i sina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på processen. Frågor om ansvar, kvalitet och intressen ställs utifrån de olika aktörernas perspektiv och drivkrafter genom processen. Programmet avslutas med en dag vigd åt arkitektföretagens affär, vilket blir en spegling av vad deltagarna lärt sig i programmet.

Föreläsarna är alla experter inom respektive område och inspirerar både till att reflektera kring sin yrkesroll och förstå andras drivkrafter. En viktig del i programmet är det kollegiala utbytet med andra deltagare i övningar och diskussioner, något som både berikar och befäster kunskaperna.

Förkunskaper

Steg 1 passar dig som har arbetat minst nåt år men även mer erfarna arkitekter har nytta av den helhetsbild som förmedlas. Arkitekter som har erfarenhet ifrån andra länder får i Steg 1 en grundlig orientering i vad det innebär att arbeta som arkitekt i Sverige.

Upplägg

Programmet är uppbyggt av tematiska moduler som med sina nedslag ökar förståelsen för arkitektens verkningsfält. Totalt är det 8 moduler, där 7 genomförs gemensamt på plats och 1 genomförs på egen hand via webb. Varje modul motsvarar en heldag med föreläsningar samt inläsnings- och förberedelseuppgifter tillhörande varje modul.

Modul 1– Etik och ansvar

Kvalitetsbegreppet och arkitektens plattform
Arkitektens makt och ansvar
Yrkesetisk kompetens

Modul 2 – ABK och LOU

Standardavtalet ABK09
LOU, Lagen om offentlig upphandling
Bra uppdragsvillkor vid tävlingar

Modul 3 –  Plan- och bygglagen

PBL:s regelsystem och BBR
Bygglovets principer
Byggprocessen enligt PBL

Modul 4 – PBL och stadsutveckling

PBL och planeringens aktörer
Stadsutvecklingens ekonomi
Värdeskapande stadsbyggnad

Modul 5 –  Långsiktigt och hållbart

Upphovsrätt för arkitekter
Verksamhetssystem i arkitektföretag
Klimatanpassning i praktiken

Modul 6 – Byggande och entreprenad

Upphandling av entreprenader, AB-avtalet
Byggherrens drivkrafter
Arkitekter som bygger

Modul 7 – Från program till kalkyl

Programarbete och målformulering
Projekteringsledning i konsultgrupper
Kalkylering av byggprojekt

Modul 8 – Affären

Affärsmässighet
Affärsidé i arkitektverksamhet
Värdeskapande och ersättning

Fakta

  • Steg 1 omfattar totalt 90 timmar, varav 50 timmar schemalagda seminarier.
  • Obligatoriskt: 6 av 8 hemuppgifter inlämnade och närvaro samtliga dagar.
  • Efter genomfört program erhålls diplom på deltagarens erhållna kunskaper.
  • Referenspris: 34 900 kr exklusive moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under kursdagarna.

Läs mer om programmet


För Sveriges Arkitekters kursverksamhet under coronapandemin gäller att deltagandet vid fysiska kurser är begränsat till max 20 deltagare för att bibehålla social distans. Kurser hålls i Sveriges Arkitekters luftiga konferensavdelning som är separat från övrig verksamhet. Rummet möbleras för att hålla avstånd mellan deltagare och lokalerna ventileras regelbundet under dagen. All mat kommer enskilt förpackat och intas på plats.

Förbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beredskap att genomföra kurser digitalt om rekommendationerna ändras. Däremot finns inte möjlighet för vissa deltagare att medverka fysiskt och andra digitalt, utan formen för varje kurs bestäms av kursledningen utifrån rådande omständigheter. Med förbehåll för att kursdatum och upplägg kan justeras efter rådande omständigheter.