Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.05.05
kl. 09.00 - 16.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

9 750 kr exkl. moms

Vårens kurser inställda


Bostadsutveckling handlar om att förstå olika människors behov och deras efterfrågan för ett specifikt bostadsläge likväl som för olika typer av bostäder sett till upplåtelseform och utformning.

Innehåll

Kursen innehåller flera föreläsningar där det övergripande temat är hur man i praktiken kan analysera olika målgruppers behov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan avvändas i utveckling av till exempel platser, städer, bostäder och kommersiella lokaler. Exempel på teman som lyfts är:

  • Hur målgruppsanalysen kan användas för att avgöra vilka kvaliteter som krävs såväl inomhus som utomhus; från den egna bostaden, till gemensamma ytor och livet mellan husen.
  • Insikter kring Sveriges befolkning – demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
  • Vilka faktaunderlag som krävs för målgruppsanalys och hur statistiken förändras över tid.
  • Hur man kan dela in människor i målgrupper baserat på syfte; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etcetera.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter, inklusive medlemmar i Företagarservice. Ingen förkunskap krävs.

Det här får du

Utbildningen varvar teori med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case ges kunskap kring genomförande av målgruppsanalys i praktiken – när det har fungerat och vilka fallgropar som finns. I utbildningsmaterialet tillhandahålls en praktisk checklista, där deltagaren systematiskt kan arbeta sig igenom ett eget tänkt projekt under utbildningsdagens olika steg.

Upplägg

Kursen hålls under en heldag, klockan 9–16 den 5 maj 2020.

Om kursledarna

Anna Persson och Mona Kjellberg.

Anna Persson och Mona Kjellberg.

Anna Persson är grundare av Juni Strategi & Analys och är marknadsstrateg och bostadsexpert. Hon har under lång tid arbetat med marknadsföring, försäljning och affärs- och produktutveckling inom fastighetsbranschen och har bred och djup erfarenhet inom bostads- och stadsutveckling.

Mona Kjellberg är grundare och analyschef på Juni Strategi & Analys. Hon är med sina 16 år i rollen, en erfaren analytiker specialiserad på utveckling av områden, bostäder, handel och kommersiella verksamheter. Mona är beteendevetare med statistisk inriktning och har under många års tid arbetat med kundinsikter, affärsutveckling och analys inom stadsutveckling.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår lunch samt fika på förmiddag och eftermiddag.