Löneförhandla på din arbetsplats - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.10
kl. 10.00 - 12.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Seminariet vänder sig till dig som är klubbföreträdare eller i annan roll förhandlar löner för medlemmar i arkitektföretag som tillämpar kollektivavtalet mellan Sveriges Arkitekter och Almega, STD. Under ett tvåtimmarsseminarium, med gott om plats för frågor och diskussion går vi igenom löneavtalets uppbyggnad och de olika stegen i löneprocessen. Du får också tips och råd inför löneförhandlingarna.

Som förtroendevald får du gå kursen på betald arbetstid och vi står för eventuell resekostnad.

Sveriges Arkitekters förbundsjurister leder seminariet.

Lättare lunch serveras en halvtimme före kursstart.

Vid frågor kontakta Ulrik Östling