INSTÄLLT/CANCELLED! KAN Connect Stockholm - Sveriges Arkitekter

Datum

2018.09.27
kl. 16.30 - 18.30

KAN Connect är ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och arbetsgivare in branschen. En mötesplats där kontakter knyts med sikte på praktikplats eller anställning, ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden helt enkelt!

Tillsammans skapar vi möjligheter för integration och hållbara lösningar för såväl individen, arkitektbranschen som för samhället i stort. KAN Connect innebär även att vår kunskap och erfarenhet i samhällsbyggnad blandas med utländsk erfarenhet vilket i sin tur bidrar till ökad utveckling för byggd miljö och arkitektonisk kvalitet.

Som arbetsgivare erhåller du, förutom att du bidrar till internationaliseringen, en kompetent och erfaren ny medarbetare!

For jobseekers

KAN Connect is your opportunity to meet Swedish Employees seeking to recruit new talents. Please sign up for your chance to meet the right Company for you.

Unfortunately, Architects Sweden must inform you that this planned event has been cancelled due to low interest from the employer side at this point. This cancellation only applies to the KAN Connect Stockholm event on September 27. We do aim to re-schedule as soon as possible, so please have a look at coming newsletters.

We do apologise for any inconvenience caused.