KAN Connect Göteborg - Sveriges Arkitekter

KAN Connect är ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och arbetsgivare in branschen. En mötesplats där kontakter knyts med sikte på praktikplats eller anställning, ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden helt enkelt!

Tillsammans skapar vi möjligheter för integration och hållbara lösningar för såväl individen, arkitektbranschen som för samhället i stort. KAN Connect innebär även att vår kunskap och erfarenhet i samhällsbyggnad blandas med utländsk erfarenhet vilket i sin tur bidrar till ökad utveckling för byggd miljö och arkitektonisk kvalitet.

Som arbetsgivare erhåller du, förutom att du bidrar till internationaliseringen, en kompetent och erfaren ny medarbetare!

Nätverksträffen sker på Kjellgren Kaminsky.

For jobseekers

KAN Connect is your opportunity to meet Swedish Employees seeking to recruit new talents. Please sign up for your chance to meet the right Company for you.

FULLSATT/FULL UP