Färgsättning för arkitekter - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.11.04 - 2020.12.02
kl. 16.00 - 20.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

11 750 kr exkl. moms

Hur gör du när du väljer nyanser i ditt arbete som arkitekt? Hur stort är ditt färgförråd? Vill du behärska uppgiften bättre? Bli modigare? Utöka din färgpalett? Upplevelsen av atmosfär i en miljö är omedelbar och omedveten. Som arkitekt vill man kunna skapa en önskad atmosfär och då behövs kunskap och medvetenhet om färg och ljus.

Innehåll

Varje tillfälle innehåller flera föreläsningar med utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. För att förankra nya insikter ges övningar och hemuppgifter. En aktuell ordlista hör till varje tillfälle. Kursen kommer att orientera i och beröra tillämpning av färgsättning i specifika miljöer som kontor, skola, vård och kommersiella miljöer. Det är också möjligt att välja eget projekt som övning och exempel i kursen.

Kursen består av tre tillfällen med olika teman:

Del 1: Färg som material och upplevelse

 • Se och uppleva färg
 • Materialitet
 • Beskriva färg/Språk för färg
 • Vanliga och ovanliga färger
 • Färg, minne och associationer

Del 2:  Färg och ljus

 • Ljussättning med färg
 • Färg- och ljusfenomen
 • Kontrast- och tillgänglighetsfärgsättning
 • Vitt och luftigt?
 • Estetik och kulturtraditioner

Del 3: Färgkombinationer

 • Konsten att färgsätta luft
 • Färg som attraktion
 • Mönsterverkan och komposition
 • Färgrikedom
 • Dramaturgi

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter, inklusive medlemmar i Företagarservice. Ingen förkunskap krävs. Max 16 deltagare på grund av coronapandemin.

Det här får du

Under tre kvällar utvecklar du olika perspektiv på att se och hantera färg. Rikt bildsatta föreläsningar inspirerar och exemplifierar fakta och konkreta erfarenheter. Du får tillgång till nya angreppssätt och metoder för färgsättning men även en utökad vokabulär för att prata om färg. Efter genomförd kurs kommer du garanterat att se nya nyanser!

Upplägg

Kursen hålls under tre halvdagar på kvällstid, klockan 16–20 med start den 4 november. Resterande tillfällen är den 18 november och 2 december.

Om föreläsaren

Marie Dreiman

Marie Dreiman.

Marie Dreiman är Inredningsarkitekt SIR/MSA samt Textildesigner MFA verksam i Filter Studio. Hon har lång erfarenhet av färgsättning, konceptutveckling och gestaltningsansvar som inredningsarkitekt inom inredning och arkitektur. Bland genomförda uppdrag ingår kontor, skolor, restauranger, kommersiella miljöer, kulturbyggnader liksom exteriör färgsättning. Som exempel kan nämnas Bayers nya huvudkontor, Medborgarhuset/Forsgrenska badet, publika ytor för bokförlaget Natur & Kultur och Quality Globe Arena Hotel.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår en ljushetsmätare som används i kursen (värde 450 kr). Kaffe och smörgås serveras i pausen.