Facklig grundkurs: Höj din förhandlingskompetens - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.11
kl. 09.30 - 17.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Kursen vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald i privat sektor. Den höjer din kompetens som förhandlare och som lokalfacklig företrädare. Under en heldag får du grundläggande kunskap om partsställningar på arbetsmarknaden, medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS), Sveriges Arkitekters kollektivavtal, pension och semester samt regler för fackligt förtroendevalda. Du får också en rejäl genomgång av löneavtalet.
Som förtroendevald får du gå kursen på betald arbetstid och vi står för eventuella reskostnader.
Sveriges Arkitekters förbundsjurister leder kursen.

Lunch och eftermiddagsfika ingår. Morgonkaffe serveras en halvtimme före kursstart.

Vid frågor kontakta: Rita Georgiadis