Bli proffsigare i arkitektrollen (Malmö) - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.02.06 - 2020.05.15

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

34 900 kr ex. moms

I Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling får du som medlem kunskap som gör att du växer i din yrkesroll. De tre fristående stegen gör dig redo för ökat ansvar där du befinner dig i karriären. Kurserna vänder sig till medlemmar i alla professionerna och oberoende om du jobbar privat- eller i offentlig verksamhet, som medverkande, handläggande eller ansvarig arkitekt.

Innehåll

Samhällsbyggnadssystemet och avtalen
Du lär dig samhällsbyggnadssektorns intresse- och ansvarsfördelning, konsulternas ABK-avtal, LOU (lagen om offentlig upphandling), förutsättningar för tävlingar och parallella uppdrag samt upphovsrätt.

Plan-, bygglov- och ledningsprocesser
Du får kunskap om PBL (plan- och bygglagen) och Miljöbalken, om regelverk och målkonflikter, kontrollansvarigas roll, om byggherrens drivkrafter och parternas ansvar och del i genomförandet.

Strategi- och designprocesser
Du lär dig kommunicera arkitektens kunskap och förstå hur ett verksamhetssystem byggs upp. Du får kunskaper om ansvarsfördelningen i konsultgrupperprojekthandlingars betydelse.

Bygg och affärsprocesser
Du lär dig hur arkitekter skapar värde i projekt och hur du får ett strategiskt perspektiv på prissättning.

Vem får gå?

Du som deltar i utbildningen måste ha minst ett års yrkeserfarenhet. Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i Sveriges Arkitekter, är du inte medlem kan du delta i mån av plats mot ett tillägg på 10 procent.

Det här får du

 • Kunskap om byggandets lagar och regler
 • Inblick i aktörernas drivkrafter
 • Kunskap om projekteringsmetodikens mål och mening
 • Kunskap om hela byggnadsprocessen, från idé till genomförande och förvaltning
 • Inblick i arkitektföretagets affär, risk och uppdragsekonomi
 • Orientering i entreprenadjuridik
 • Insikt i hur du kan få mer inflytande med ökat ansvar
 • En breddad syn på olika yrkesroller och utvecklingsmöjligheter som arkitekt

Upplägg

Utbildningen omfattar 90 timmar, varav 50 timmar är schemalagda kursdagar. Upplägget är åtta heldagar där vi behandlar ämnesblock under fyra tvådagars seminarier.

6-7 februari: Yrkesetiken och avtalssystemet.
19-20 mars: PBL och byggherrerollen.
23-24 april: Målstyrning och ansvar.
14-15 maj: Byggande, affärsidé och diplomering.

Anmälan/villkor

 • Du kan avanmäla dig fram till 30 dagar innan kursstart, därefter blir anmälan bindande.
 • Maximalt antal deltagare är 28. Plats reserveras vartefter anmälan görs.
 • För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på föreläsningarna, minst sex inlämnade hemuppgifter och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag.
 • Om du missar en dag erbjuder vi möjlighet att se motsvarande föreläsningar på video.

För mer information, kontakta kompetens@arkitekt.se.

Pris

Programavgiften på 34 900 kronor (exklusive moms) inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna.