Barnperspektivet i den fysiska miljön - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.09.01
kl. 09.00 - 16.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

9 750 kr exkl. moms

Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Denna utbildning handlar om vilka konsekvenserna blir för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn och hur du som är arkitekt kan arbeta med fokus på barn och unga.

Förutom kunskap kring vilka lagar, regler och riktlinjer som finns för att säkerställa barns rättigheter får du förståelse för metodiken för att genomföra barnkonsekvensanalyser och för att lyfta in barn och ungas perspektiv i din roll som arkitekt.

Innehåll

Kursen innehåller flera föreläsningar där det övergripande temat är hur fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn kan arbeta med social hållbarhet och fysisk planering med fokus på barn och unga. Barn är inte en enhetlig grupp utan olika åldrar och behov måste beaktas som del i att anta ett barnperspektiv. I kursen ges utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. Teman som tas upp under dagen är:

  • Hur barnperspektivet funnits med i den fysiska planeringen historiskt.
  • Innebörden av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, i Sverige och internationellt.
  • Övriga lagar, regelverk och riktlinjer för barn och unga i planering.
  • Barnperspektivet i dagens planering, bra och dåliga exempel från Sverige och internationellt.
  • Hur du genomför barnkonsekvensanalyser, till exempel insamlingsmetodik, val av målgrupper, kriterier för bedömning, råd och rekommendationer kring ytor och innehåll etcetera.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter, inklusive medlemmar i Företagarservice. Ingen förkunskap krävs.

Det här får du

Utbildning ger insikter kring barn och ungas rättigheter, sett till den nya lagen, men framförallt kring de regler, riktlinjer och policys som finns. Du får insikter och se exempel från olika stadsutvecklingsprojekt i Sverige och utomlands vad gäller utformning av skolgårdar, lekplatser, parker och bostadsprojekt. Under dagen varvas teori med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom både verkliga och fiktiva case erhålles kunskap kring genomförande av barnkonsekvensanalyser.

Upplägg

Kursen hålls under en heldag, klockan 9–16 den 1 september 2020.

Om kursledarna

Madeleine Eneskjöld och Mona Kjellberg.

Madeleine Eneskjöld och Mona Kjellberg.

Madeleine Eneskjöld är vd på Juni Strategi & Analys och beteendevetare med lång erfarenhet av stadsutveckling med inriktning mot sociala hållbarhetsfrågor. Hon arbetar med kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder och har särskilt fokus på människors önskemål och val och vad de betyder för samhällsutveckling i stora såväl som små sammanhang. Hon har varit uppdragsledare för ett stort antal barnkonsekvensanalyser och tagit fram en metod som resulterat i en vägledande guide för att tillgodose barn och ungas perspektiv i planering.

Mona Kjellberg är grundare och analyschef på Juni Strategi & Analys. Hon är med sina 16 år i rollen, en erfaren analytiker specialiserad på utveckling av områden, bostäder, handel och kommersiella verksamheter. Mona är beteendevetare med statistisk inriktning och har under många års tid arbetat med kundinsikter, affärsutveckling och analys inom stadsutveckling.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår lunch samt fika på förmiddag och eftermiddag.