Att leda kreativa idéprocesser (HT 2018) - Sveriges Arkitekter

Datum

2018.11.06 - 2018.11.07
kl. 09.00 - 17.00

Pris

10 600 kronor

Kursen ger dig verktyg för att processleda tidiga skeden, där projektets förutsättningar – koncept och affär – formas.
Att processleda definieras i denna kurs som att leda en initierad, mindre grupp. En skicklig processledare är katalysator för en överenskommelse som alla deltagande skapar, utan att utvärdera. Att lära sig att leda olika yrkesgrupper med skilda mandat eller expertis, som inte nödvändigtvis har erfarenhet av kreativ process är en typ av uppdrag där arkitektens helhetsperspektiv kommer väl till pass. Kursen vänder sig till dig som vill ta större plats i detta lönsamma affärsområde. Du bör ha erfarenhet av tidiga skeden och strategiskt ledarskap och arbeta nära marknad och/eller beslutsfattare. Dina kunskaper kan också användas i intern processledning och du får redskap att förmedla dina nya kunskaper till dina kollegor.

Utbildningen omfattar två hela kursdagar och en hemuppgift.

Du fördjupar kunskaperna i…
…hur du motiverar och samarbetar för att skapa nya idéer
…hur du förbereder och leder egna idéprocesser
…kreativa grupper och spelregler för idéutveckling
…kreativa verktyg och tekniker

Kursledare:
Liza Rudolfsson är civilingenjören som blev en uppskattad managementkonsult. Hennes expertis ligger bland annat i innovationskultur i företag. Sveriges Arkitekter har sedan flera år anlitat henne i ledarskapsprogrammet Steg3, där hon är mycket omtyckt för sin förståelse för arkitektrollen i byggbranschen samt för sina engagerande metoder i undervisningen.
Mattias Nyblom är nationalekonom som arbetar som utvecklingskonsult och coach i Makeprogess, liksom Liza. Mattias har gedigen erfarenhet från företag inom finans, försäljning och omsorg. Hans uppriktiga intresse för människor – deras drivkrafter och utveckling – gör honom till en stor tillgång i kursen.

Kursen vänder sig till dig som är:
– verksam i ledningsposition eller som uppdragsansvarig arkitekt, vare sig du arbetar kommersiellt eller kommunalt uppdrag från inredning till planering
– har erfarenhet av tidiga skeden, strategiskt ledarskap och som arbetat nära marknad och/eller beslutsfattare