Att leda kreativa idéprocesser (Göteborg) - Sveriges Arkitekter

Datum

2019.10.01 - 2019.10.02

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

14 900 kr exkl. moms

Arkitektens vardag och verksamhet innebär att i högre utsträckning än förr leverera processer och inte enbart produkter. Kursen Kreativa Idéprocesser ger dig verktyg för att processleda olika team i tidiga skeden – en viktig fas där projektets koncept och affär formas. Att processleda definieras här som att leda en initierad, mindre grupp. En skicklig processledare är katalysator för en överenskommelse som alla deltagande skapar, utan att utvärdera. Att lära sig att leda olika yrkesgrupper med skilda mandat eller expertis, som inte nödvändigtvis har erfarenhet av kreativ process, är en typ av uppdrag där arkitektens helhetsperspektiv kommer väl till pass.

Kursen vänder sig till dig som vill ta större plats i detta lönsamma affärsområde. Du bör ha erfarenhet av tidiga skeden och strategiskt ledarskap och arbeta nära marknad och/eller beslutsfattare. Kunskaperna du får i kursen kan också användas i intern processledning och du får redskap att förmedla dina nya insikter till kollegor.

Utbildningen omfattar två hela kursdagar och en hemuppgift.

Du fördjupar kunskaperna i

  • hur du motiverar och samarbetar för att skapa nya idéer
  • hur du förbereder och leder egna idéprocesser
  • kreativa grupper och spelregler för idéutveckling
  • kreativa verktyg och tekniker.

Kursen vänder sig till dig:

  • som är verksam i ledningsposition eller som uppdragsansvarig arkitekt, vare sig du arbetar kommersiellt eller kommunalt uppdrag från inredning till planering
  • har erfarenhet av tidiga skeden, strategiskt ledarskap och som arbetat nära marknad och/eller beslutsfattare.

Kursledare:

Nina Engstrand är filosofie magister, lärare i grunden, men bytte till globala IT-branschen och har en exec MBA examen i ’Leading Innovation’ från Handelshögskolan i Stockholm. Nina har också skrivit böcker, utvecklat en app, coachat i kreativa idéprocesser och drivs av att hjälpa människor att se nya möjligheter.

Kursen är framtagen av Liza Rudolfsson – civilingenjören som blev en uppskattad managementkonsult. Lizas expertis ligger bland annat i innovationskultur i företag. Sveriges Arkitekter har sedan flera år anlitat Liza och hon är mycket omtyckt för sin förståelse för arkitektrollen i byggbranschen samt för sina engagerande metoder i undervisningen.

Så fungerar kursanmälan:

  • Sveriges Arkitekters kurser och program har alltid ett minimumkrav på antal deltagare. Om det inte är tillräckligt många anmälda ges inte kursen. Minimumkravet behöver fyllas senast 30 dagar innan kursstart. Därför är det viktigt att anmäla sig i tid!
  • En anmälan är bindande om inte avanmälan sker senast 30 dagar före kursstart.
  • Anmälan är inte bunden till specifika personer. Har du till exempel anmält två medarbetare som inte kan närvara, går det bra att skicka två andra medarbetare. Så länge platserna fylls spelar det alltså ingen roll om det inte är samma personer som i anmälan.