Steg 3 – Arkitektens ledarskap, våren 2023

Sveriges Arkitekter är den kursarrangör som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och de speciella förutsättningar som gäller för hela branschen. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd ledarskapsutbildning till dig som är chef, ledare eller blivande ledare inom arkitektkåren.

Ett bra ledarskap på arbetsplatserna skapar bra arbetsmiljö, ökar trivseln och kan leda till mer framgångsrik verksamhet. Chefer och ledare trivs bättre på sina arbeten om de upplever sig rustade för de många utmaningar som möter dem i deras vardag.

Vem får gå?

Du har någon av arkitektutbildningarna i botten, eller annan relevant utbildning, och har flera års erfarenhet av arbete som arkitekt. Du leder kanske redan andra arkitekter, men även ingenjörer, andra specialister och administrativ personal?

Det här får du

Utbildningen och de olika momenten ger dig möjlighet till reflektion. Du får möjlighet att bygga ett eget nätverk och dra lärdomar av andra deltagares erfarenheter. Du kommer att ställas inför en rad specifika utmaningar i arkitektbranschen som deltagarna får diskutera tillsammans.

De teorier eller metoder som används under utbildningen är beprövade och om möjligt, belagda i forskning. De är också anpassade efter de typer av organisationer som merparten av deltagarna arbetar i – det vill säga inom den professionella tjänstesektorn.

Chefers arbete har sett mer eller mindre likadant ut sedan 50-talet. Arbetsdagarna är fragmenterade och består ofta av möten, avstämningar, administration, mejl, telefon och frågor från medarbetare. De teorier och metoder som tillämpas har detta som utgångspunkt, så att de är realistiska och möjliga att tillämpa i din dagliga verksamhet.

Upplägg

Utbildningen startar i mars 2023 och pågår fram till januari 2024. Totalt är det tolv kursdagar varav sex dagar på våren och sex på hösten. Utbildningen är indelat i tvådagarspass med mellanliggande övernattning och helpension varav två pass i Skåne, två i Göteborg och två i Stockholm.

Före kursstart och efter sommaruppehållet är det ett digitalt kursstarttillfälle på två timmar. Det ingår också två digitala möten efter att utbildningen är avslutad för uppföljning och kontinuitet.

Digitalt kurspass i februari

Utbildningen börjar med ett digitalt pass, i februari klockan 13–15, om grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap. Exakt vilket datum det blir är inte fastställt ännu.

Dag 1 och 2, Stockholm 22–23 mars

 • 10.00–18.00 Ledarskap och personlig utveckling.
 • 8.30–16.00 Ledarskap och personlig utveckling

Dag 3 och 4, Skåne 3–4 maj

 • 10.00–18.00 Fortsättning ledarskap och personlig utveckling.
 • 8.30–16.00 Etik och mångfald.

Digitalt avstämningsmöte i augusti klockan 13–15

Dag 5 och Dag 6, Skåne 30–31 augusti

 • 10.00–18.00 Det kommunikativa ledarskapet
 • 8.30–16.00 Det kommunikativa ledarskapet

Dag 7 och 8, Göteborg 4–5 oktober

 • 10.00–18.00 Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare.
 • 8.30–16.00 Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare.

Dag 9 och 10, Göteborg 8–9 november

 • 10.00–18.00 Organisation och utveckling
 • 8.30–16.00 Organisation och utveckling

Dag 11 och 12, Stockholm 17–18 januari

 • 10.00–18.00 Processdesign och facilitering
 • 8.30–15.00 Upplevelsebaserat och applicerat lärande.
 • 15.00–16.00 Avslutning och diplom.

Det här får du med dig efter kursen

 • Du blir stärkt i din ledarroll och blir bättre rustad för de utmaningar som du möter i ditt arbete.
 • Du kan reflektera över ditt eget ledarskap och hur det påverkar medarbetarna och den övriga organisationen.
 • Du har kunskap om hur du ska kommunicera och agera i relation till medarbetarna för att öka trivsel, prestation och utveckling.
 • Du har kunskap om hur grupper och team fungerar och blir effektiva.
 • Du är medveten om dina egna behov och vilka förutsättningar som du behöver ha i organisationen och privatlivet för att bli en hållbar ledare.

Anmälan och villkor

Utbildningen är öppen för medlemmar i Sveriges Arkitekter men även för andra i relevanta professioner som byggnadsingenjör eller antikvarie. Icke medlemmar kan delta i mån av plats. Kostnad för hela utbildningen inklusive kost och logi är 96 800 kronor exklusive moms. Vi erbjuder möjlighet till delbetalning av kursavgiften – kontakta kompetens@arkitekt.se.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Maximalt antal deltagare är 18 stycken.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Utbildning i ABK 09 för arkitekter (digital)
Kurs

Utbildning i ABK 09 för arkitekter (digital)

BQ’s webbaserade utbildning i ABK 09 är en casebaserad digital utbildning speciellt framtagen för arkitekter och tekniska konsulter.

Datum::Digital – gå när du vill!
En introduktion till projektering
Kurs

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steget till eget
Kurs

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!