Steg 3 – Arkitektens ledarskap, hösten 2023

Sveriges Arkitekter är den kursarrangör som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och de speciella förutsättningar som gäller för hela branschen. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd ledarskapsutbildning till dig som är chef, ledare eller blivande ledare inom arkitektkåren.

Ett bra ledarskap på arbetsplatserna skapar bra arbetsmiljö, ökar trivseln och kan leda till mer framgångsrik verksamhet. Chefer och ledare trivs bättre på sina arbeten om de upplever sig rustade för de många utmaningar som möter dem i deras vardag.

Vem får gå?

Du har någon av arkitektutbildningarna i botten, eller annan relevant utbildning, och har flera års erfarenhet av arbete som arkitekt. Du leder kanske redan andra arkitekter, men även ingenjörer, andra specialister och administrativ personal?

Det här får du

Utbildningen och de olika momenten ger dig möjlighet till reflektion. Du får möjlighet att bygga ett eget nätverk och dra lärdomar av andra deltagares erfarenheter. Du kommer att ställas inför en rad specifika utmaningar i arkitektbranschen som deltagarna får diskutera tillsammans.

De teorier eller metoder som används under utbildningen är beprövade och om möjligt, belagda i forskning. De är också anpassade efter de typer av organisationer som merparten av deltagarna arbetar i – det vill säga inom den professionella tjänstesektorn.

Chefers arbete har sett mer eller mindre likadant ut sedan 50-talet. Arbetsdagarna är fragmenterade och består ofta av möten, avstämningar, administration, mejl, telefon och frågor från medarbetare. De teorier och metoder som tillämpas har detta som utgångspunkt, så att de är realistiska och möjliga att tillämpa i din dagliga verksamhet.

Det har varit bra kvalitet, bra nivå och mycket utbyte med de andra deltagarna.

Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt, delägare och vd på Mareld Landskapsarkitekter i Göteborg. 

Upplägg

Utbildningen startar i oktober 2023 och pågår fram till september 2024. Utbildningen är indelat i tvådagarspass med mellanliggande övernattning och helpension på Vår Gård i Stockholm.

Före kursstart är det ett digitalt tillfälle på 2 timmar. Det ingår också två digitala möten efter att utbildningen är avslutad för uppföljning och kontinuitet.

Digitalt välkomstmöte och teoripass 26 september

Utbildningen börjar med ett välkomnande digitalt pass, 26 september klockan 13.00–15.00 för introduktion om kursen och en start om grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap.

Dag 1 och 2, 4 – 5 oktober

 • 10.00–18.00 Ledarskap och personlig utveckling
 • 8.30–16.00 Ledarskap och personlig utveckling med Birgitta Ahltorp, BAPS.

Dag 3 och 4, 8 – 9 november

 • 10.00–18.00 Fortsättning ledarskap och personlig utveckling med Birgitta Ahltorp, BAPS.
 • 8.30–16.00 Etik och mångfald.

Dag 5 och Dag 6, 17 – 18 januari

 • 10.00–18.00 Det kommunikativa ledarskapet.
 • 8.30–16.00 Det kommunikativa ledarskapet med Gunilla Stridbeck.

Dag 7 och 8, 20 – 21 mars

 • 10.00–18.00 Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare.
 • 8.30–16.00 Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare med Gunilla Stridbeck och Josefin Karlsson.

Dag 9 och 10, 15 – 16 maj

 • 10.00–18.00 Organisation och utveckling.
 • 8.30–16.00 Organisation och utveckling med Liza Rudolfsson och Annalena Norhammar, Workspace Unlimited.

Dag 11 och 12, 4 – 5 september

 • 10.00 -18.00 Upplevelsebaserat och applicerat lärande.
 • 8.30–15.30 Upplevelsebaserat och applicerat lärande.
 • 15.30–16.00 Avslutning

Det här får du med dig efter kursen

 • Du blir stärkt i din ledarroll och blir bättre rustad för de utmaningar som du möter i ditt arbete.
 • Du kan reflektera över ditt eget ledarskap och hur det påverkar medarbetarna och den övriga organisationen.
 • Du har kunskap om hur du ska kommunicera och agera i relation till medarbetarna för att öka trivsel, prestation och utveckling.
 • Du har kunskap om hur grupper och team fungerar och blir effektiva.
 • Du är medveten om dina egna behov och vilka förutsättningar som du behöver ha i organisationen och privatlivet för att bli en hållbar ledare.

Anmälan och villkor

Utbildningen är öppen för medlemmar i Sveriges Arkitekter men även för andra i relevanta professioner som byggnadsingenjör eller antikvarie. Icke medlemmar kan delta i mån av plats. Kostnad för hela utbildningen inklusive kost och logi är 96 800 kronor exklusive moms. Vi erbjuder möjlighet till delbetalning av kursavgiften – kontakta kompetens@arkitekt.se.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Maximalt antal deltagare är 18 stycken.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Försäljning för arkitekter
Webbutbildning

Försäljning för arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i försäljning för dig som vill vässa din förmåga att sälja in arkitekttjänster.

Datum::Digital – gå när du vill!
En introduktion till projektering
Webbutbildning

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steget till eget
Webbutbildning

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!