Steg 2 – Kommunikation

Programmet Steg 2, del 1, vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation – en framträdande sida av en mer senior roll.

Jag är intresserad av Steg 2, del 1. Mejla mig när ansökan öppnar.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

Steg 2 är uppdelad i två fristående delar. Den här utbildningen är del 1 och fokuserar på kommunikation. Del 2 ges under våren 2023. Tillsammans adresserar del 1 och del 2 det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta och förhandla med andra och att visa sig trovärdig.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning.

Upplägg

Steg 2, del 1 omfattar 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med tre veckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och hålla nere antalet övernattningar. Lunch och fika ingår.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2023

Följande moduler ingår i del 1 (preliminärt):

Del 1 Kommunikation

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat:

  • Projektledning
  • Presentationsteknik
  • Retorik

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. Basen i första delen Kommunikation är att ge dig insikter om hur du kommunicerar effektivt och målgruppsanpassat. Du lär dig att presentera dig, ditt kontor och dina idéer med både lyhördhet och slagkraft beroende på situation.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken och har arbetat några år.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för del 2 Affärsutveckling (det vill säga alla 3 moduler) är 30 200 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår samt en licens på webbutbildningen i ABK09.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Utbildning i ABK 09 för arkitekter (digital)
Webbutbildning

Utbildning i ABK 09 för arkitekter (digital)

BQ’s webbaserade utbildning i ABK 09 är en casebaserad digital utbildning speciellt framtagen för arkitekter och tekniska konsulter.

Datum::Digital – gå när du vill!
En introduktion till projektering
Webbutbildning

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steget till eget
Webbutbildning

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!