Steg 2 – Kommunikation och affärskunskap

Programmet Steg 2 vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation och affärsutveckling – två framträdande sidor av en mer senior roll.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

En nyhet är att programmet Steg 2 nu är uppdelad i två fristående delar som du kan genomföra ihop eller separat beroende på vad som fungerar bäst för dig och din arbetssituation. Tillsammans adresserar del 1 och del 2 det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning. Deltagare kan ha mött en förväntan att dra in nya projekt och ta mer ansvar för kontorets nisch och affärsidé. Då är det viktigt både att bygga nätverk och vårda långsiktiga relationer med beställare.

Upplägg

Steg 2 omfattar totalt 72 timmar föreläsningar och övningar fördelat på sex tvådagarspass. Eller, om du föredrar att göra en del i taget, 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med treveckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och minimera antalet övernattningar. Programmet HT 2022 hålls i Stockholm. Lunch och fika ingår samt ett avslut i slutet av modul 3 och 6.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2022

Följande moduler ingår i del 1 och del 2 (preliminärt):

Del 1 Kommunikation

Tre lärandemoduler, varje modul är 7 + 7 timmar med lunch inräknat:

  • Projektledning den 23–24 augusti. Kursledare Ulf Nordén – företagsledare och föreläsare inom projektledning samt ägare och VD Nordén Team Raising AB.
  • Presentationsteknik 13–14 september. Kursledare Gunilla Stridbeck – föreläsare och rådgivare inom ledarskap, kommunikation och retorik.
  • Retorik 4–5 oktober. Kursledare Gunilla Almström Persson, PhD – universitetslektor inom praktiskt och teoretisk retorik samt forskare inom samtida språkbruk på Stockholms universitet.

Del 2 Affärskunskap

Tre lärandemoduler, varje modul är 7 + 7 timmar med lunch inräknat:

  • Fastighetsekonomi 25–26 oktober. Kursledare Anders Svensson – arkitekt SAR/MSA, tidigare VD på White Arkitekter och ledare inom stadsplanering, hållbar utveckling och fastighetsekonomi. Anna-Karin Eklund – föreläsare och konsult inom fastighetsutveckling.
  • Försäljning 15–16 november. Kursledare Britt-Marie Ahrnell – styrelseledamot, konsult och författare med fokus på att leda kunskapsintensiv verksamhet och göra komplexa tjänster köpbara.
  • Affärskunskap 6–7 december. Kursledare Caroline Curman Björkdahl – arkitekt SAR/MSA, rådgivare och föreläsare inom affärsutveckling, kreativa processer och handel samt VD på Linnen AB.

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. Basen i del 1 Kommunikation är att ge dig insikter om hur du kommunicerar effektivt och målgruppsanpassat. Du lär dig att presentera dig, ditt kontor och dina idéer med både lyhördhet och slagkraft beroende på situation.

I del 2 Affärsutveckling är fokus att du ska bottna i ekonomiska aspekter på yrkesrollen. Dels att förstå kundens affär, fastighetsutveckling och kalkyler. Dels det egna kontorets plats på marknaden för en mer träffsäker försäljning och affärsutveckling. Du ska kunna identifiera vilken plats du vill ha i marknaden, därefter positionera och profilera ditt kontor bland andra.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för både del 1 Kommunikation och del 2 Affärsutveckling (det vill säga samtliga 6 moduler) är 55 000 kronor exklusive moms. Kursavgiften för del 1 eller del 2 är 28 500 kronor exklusive moms.

Kurslitteratur ingår inte men kan beställas till rabatterat pris. Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Programmet kommer att genomföras fysiskt under förutsättning att det kan ske med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationsintyg kan behöva uppvisas för deltagande.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Steg 3 – Arkitektens ledarskap
Kurs

Steg 3 – Arkitektens ledarskap

Sveriges Arkitekter är den kursarrangör som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och de speciella förutsättningar som gäller för hela branschen. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd ledarskapsutbildning till dig som är chef, ledare eller blivande ledare inom arkitektkåren.

Datum::9 mars – jan 2023