Steg 2 – Arkitektens kommunikation och affärskunskap

Programmet Steg 2 vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation och affärskunskap – två framträdande sidor av en mer senior roll oavsett din disciplin.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

Steg 2 är uppdelad i två fristående delar. Tillsammans adresserar del 1 och del 2 det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta och förhandla med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning. Deltagare kan ha mött en förväntan att dra in nya projekt och ta mer ansvar för kontorets tjänsteerbjudande och affärsidé. Då är det viktigt både att bygga nätverk och vårda långsiktiga relationer med beställare.

Upplägg

Steg 2 omfattar totalt 72 timmar föreläsningar och övningar fördelat på sex tvådagarspass. Eller, om du föredrar att göra en del i taget, 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med tre veckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och hålla nere antalet övernattningar. Lunch och fika ingår.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2023

Följande moduler ingår i del 1 och del 2 (preliminärt):

Del 1 Kommunikation

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat:

  • Projektledning, 22–23 augusti. Kursledare Olof Berensson är leg. psykolog, civilingenjör i väg- och vattenbyggnad, samt UGL-handledare. Han är verksam som organisationspsykolog och arbetar med utveckling av organisationer, grupper och ledare.
  • Retorik, 3–4 oktober. Kursledare Gunilla Almström Persson, PhD – universitetslektor inom praktiskt och teoretisk retorik samt forskare inom samtida språkbruk på Stockholms universitet.
  • Presentationsteknik, 14–15 november. Kursledare Gunilla Stridbeck – föreläsare och rådgivare inom ledarskap, kommunikation och retorik.

Del 2 Affärskunskap

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat:

  • Fastighetsekonomi, 12–13 september. Kursledare Anders Svensson – arkitekt SAR/MSA, tidigare VD på White Arkitekter och ledare inom stadsplanering, hållbar utveckling och fastighetsekonomi. Anna-Karin Eklund – föreläsare och konsult inom fastighetsutveckling. Medverkar gör även Fredrik Brunes med värdering.
  • Försäljning, 24–25 oktober. Kursledare Britt-Marie Ahrnell – styrelseledamot, konsult och författare med fokus på att leda kunskapsintensiv verksamhet och göra komplexa tjänster köpbara.
  • Affärskunskap, 5–6 december. Kursledare Caroline Curman Björkdahl – arkitekt SAR/MSA, rådgivare och föreläsare inom affärsutveckling, kreativa processer och handel samt VD på Linnen AB. Medverkar gör även Rebecca Gulding, advokat/partner på Different Advokat, som talar om ABK.

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. Basen i första delen Kommunikation är att ge dig insikter om hur du kommunicerar effektivt och målgruppsanpassat. Du lär dig att presentera dig, ditt kontor och dina idéer med både lyhördhet och slagkraft beroende på situation.

I andra delen Affärskunskap är fokus att du ska bottna i ekonomiska aspekter på yrkesrollen. Dels att förstå kundens affär, fastighetsutveckling och kalkyler. Dels det egna kontorets plats på marknaden för en mer träffsäker försäljning och affärsutveckling. Du ska kunna identifiera vilken plats du vill ha i marknaden, därefter positionera och profilera ditt kontor bland andra.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken och har arbetat några år.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för både del 1 Kommunikation och del 2 Affärsutveckling (det vill säga samtliga 6 moduler) är 58 800 kronor exklusive moms. Kursavgiften för del 1 eller del 2 är 30 200 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår samt en licens på webbutbildningen i ABK09 och en webbutbildning i Förhandlingsteknik.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Rabatt på utbildningar hos Approvus
Kurs

Rabatt på utbildningar hos Approvus

Sveriges Arkitekter erbjuder via utbildningsföretaget Approvus rabatterade certifieringsutbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL. De erbjuder utbildningar för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Datum::Flera tillfällen under hösten
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad