Steg 2 – Arkitektens kommunikation, höst 2024

Programmet Steg 2 – kommunikation vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation – en framträdande sida av en mer senior roll.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

Steg 2 är uppdelad i två fristående delar. Den här utbildningen fokuserar på kommunikation. Den andra delen, som fokuserar på affärskunskap, ges under perioden oktober – december 2024. Tillsammans adresserar de båda delarna det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta och förhandla med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning.

Upplägg

Steg 2 – kommunikation omfattar 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med tre veckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och hålla nere antalet övernattningar. Lunch och fika ingår.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2024

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat. Följande moduler ingår i del 2:

  • Projektledning, 20–21 augusti
  • Retorik och presentationsteknik, 10–11 september
  • Presentationsteknik och retorik, 1–2 oktober

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. Utbildningen kommer att ge dig insikter om hur du kommunicerar effektivt och målgruppsanpassat. Du lär dig att presentera dig, ditt kontor och dina idéer med både lyhördhet och slagkraft beroende på situation.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken och har arbetat några år.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för både Affärsutveckling och Kommunikation (det vill säga samtliga 6 moduler) är 55 800 kronor exklusive moms. Kursavgiften om du väljer att endast gå den ena kursen är 28 800 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår samt en licens på webbutbildningen i ABK09 och en webbutbildning i Förhandlingsteknik

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill