Steg 2 – Arkitektens kommunikation, höst 2024

Programmet Steg 2 – kommunikation vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation – en framträdande sida av en mer senior roll.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

Steg 2 är uppdelad i två fristående delar. Den här utbildningen fokuserar på kommunikation. Den andra delen, som fokuserar på affärskunskap, ges under perioden oktober – december 2024. Tillsammans adresserar de båda delarna det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta och förhandla med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning.

Upplägg

Steg 2 – kommunikation omfattar 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med tre veckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och hålla nere antalet övernattningar. Lunch och fika ingår.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2024

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat. Följande moduler ingår i del 2:

  • Projektledning, 20–21 augusti
  • Retorik och presentationsteknik, 10–11 september
  • Presentationsteknik och retorik, 1–2 oktober

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. Utbildningen kommer att ge dig insikter om hur du kommunicerar effektivt och målgruppsanpassat. Du lär dig att presentera dig, ditt kontor och dina idéer med både lyhördhet och slagkraft beroende på situation.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken och har arbetat några år.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för både Affärsutveckling och Kommunikation (det vill säga samtliga 6 moduler) är 55 800 kronor exklusive moms. Kursavgiften om du väljer att endast gå den ena kursen är 28 800 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår samt en licens på webbutbildningen i ABK09 och en webbutbildning i Förhandlingsteknik

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad
Steg 1 Arkitektrollen – höst 2024
Steg 1 – hösten 2024

Steg 1 Arkitektrollen – höst 2024

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen ger en bakgrund i hur andra aktörer tänker och en orientering i lagar och regelverk som arkitekten bör ha kunskap om.

Datum::