Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen är en orientering i de lagar och regelverk som arkitekten bör ha kännedom om samt hur de huvudsakliga aktörerna tänker. Arkitektens roll är i hög grad en samordnande roll där insikt om andra aktörers drivkrafter och förmågan att jämka ihop olika visioner och mål värdesätts.

Reservlista

Kursen är fulltecknad. Mejla till Louis Grueso på Sveriges Arkitekters kansli om du vill stå på reservlista.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka och hur arkitektens kompetens gör nytta. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring sin yrkesroll, identitet, förhållningssätt och attityd.

Kursens digitala format möjliggör diskussioner i större och mindre grupper och en hög grad av interaktion med föreläsare även om vi inte träffas fysiskt. Om läget tillåter kan ett par kurstillfällen komma att genomföras fysiskt.

Upplägg

Steg 1 omfattar totalt 30 timmar schemalagda seminarier plus förberedelsetid. Utöver schemalagd tid ingår 2-4 timmar förberedelser per vecka. 80 procent närvaro vid seminarier och inlämning av förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum

Kurstillfällena är klockan 9.30–11.30 onsdagar, vecka 37 – 50 under 2021 med uppehåll för höstlov vecka 44.

Kursmoment

 1. Etik i arkitektrollen
 2. Arkitektens ansvar
 3. ABK09 (och AB-avtalen)
 4. Plan och bygglagen
 5. Stadsutvecklingens ekonomi
 6. Hållbarhet (LCA och klimatberäkning)
 7. Upphandling & LOU
 8. Upphovsrätt (och kulturmiljö)
 9. Projektering
 10. Programarbete
 11. Entreprenad
 12. Omvärldsanalys och kommunikation
 13. Projektinitiering, forskning och innovation
 14. Affärsmässighet

Det här får du

Efter programmet ska du kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i dina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på arkitektrollen. Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men deltagare förväntas genomföra Boverkets webbutbildning PBL för arkitekter före kursstart som orientering i begrepp och lagstiftning. Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att göra ett urval bland deltagare vid högt söktryck för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter/bakgrund. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän bekräftad av kursledningen. I kursavgiften ingår all kurslitteratur samt en personlig 30-dagars licens på webbutbildningen i ABK09 från BQualified, värde 4 995 kr exkl. moms.

Kontakta kompetens@arkitekt.se vid frågor.

Sveriges Arkitekters kurser och program bedrivs digitalt till dess att Folkhälsomyndighetens rekommendationer medger fysiska kurser. Utgångspunkten för denna kurs är att den genomförs digitalt i Zoom. Skulle läget medge kan dock något kurstillfälle i Steg 1 Arkitektrollen (högst två) komma att genomföras fysiskt i Stockholm för att främja utbytet mellan deltagare.