Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen ger en bakgrund i hur andra aktörer tänker och en orientering i lagar och regelverk som arkitekten bör ha kunskap om.

Arkitekten spelar i många fall en samordnande roll i projekt. Därför värdesätts en förmåga att jämka ihop olika visioner och mål utifrån insikter om andras drivkrafter.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka vad och hur arkitekter kan öka sitt inflytande. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring yrkesroll, identitet, rådighet och personlig utveckling. Kursens delvis digitala format möjliggör diskussioner i större och mindre grupper och en hög grad av interaktion med föreläsare även då vi inte träffas fysiskt. Tre heldagar planeras att genomföras fysiskt, se nedan.

Upplägg

Steg 1 omfattar totalt cirka 35 timmar schemalagda seminarier och föreläsningar. Programmet innehåller utöver 4 schemalagda seminarier i Zoom (totalt 12 timmar) 2 fysiska kursdagar i Stockholm (totalt 12 timmar) samt webbutbildningar i ABK09 (totalt 5 timmar) och antingen Introduktion till projektering (3 timmar) eller Försäljning för arkitekter (2 timmar).

Utöver det ingår ett urval inspelade föreläsningar och poddavsnitt motsvarande cirka 10 timmar som ska betraktas som föreläsningstid även om de kan göras när det passar deltagaren.

Sammanlagd föreläsningstid är därmed 45 timmar för programmet som helhet.

Deltagare bör räkna med 2 timmar förberedelser per vecka utöver schemalagd tid för inläsning och en förberedande uppgift inför varje kurstillfälle. Vi rekommenderar att förberedelser betraktas som aktiv kurstid även om deltagaren kan genomföra delar på ej schemalagd tid. Det finns alltså stor flexibilitet i programmets upplägg.

Kursmoment

(preliminärt, justeringar kan ske)

Arkitektrollen består av 10 lärandemoduler och en valfri webbutbildning:

 1. Etik
 2. Projektansvar
 3. PBL
 4. Omställning
 5. Upphandling/LOU
 6. Webbutbildning ABK09
 7. Stadsutveckling
 8. Kalkyl och genomförande
 9. Transformation
 10. Affärsmässighet

I kursavgiften ingår en personlig 30-dagars licens på Sveriges Arkitekters webbutbildning Introduktion till Projektering, värde 2 400 kronor exklusive moms samt BQualifieds utbildning i ABK09 till ett värde av 3 995 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår inte.

80 procent närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum

Kursen pågår mellan 12 oktober och 23 november 2023. Vissa justeringar kan komma att ske.

 • 12 oktober (heldag 9–16) Modul 1 Etik plus modul 2 Stadsutveckling
 • 19 oktober (webinar 9–12) Modul 3 Omställning
 • 26 oktober (webinar 9–12) Modul 4 Kalkyl plus genomförande
 • 9 november (webinar 9–12) Modul 5 Upphandling
 • 16 november (webinar 9–12) Modul 6 PBL plus Planering
 • 23 november (heldag 9–16) Modul 7 Transformation plus modul 8 Affärskunskap

Följande webbutbildningar ingår som genomförs på egen tid:

Det här får du

Efter programmet ska du kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i dina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på arkitektrollen. Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men deltagare rekommenderas ha arbetat mellan 2–7 år. Deltagare med mer erfarenhet uppmuntras att överväga Steg 2 Arkitektens kommunikation och affär.

Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att göra ett urval bland deltagare vid högt söktryck för att skapa en god balans mellan discipliner och
erfarenheter. Max 28 deltagare.

Anmälan/villkor

 • Kursavgiften för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter är 42 400 kronor exklusive moms.
 • Kursavgiften för dig vars företag är anslutet till Sveriges Arkitekters företagarservice är 38 200 kronor exklusive moms.
 • Du som inte är medlem i Sveriges Arkitekter har möjlighet att delta i mån av plats till en kostnad av 46 600 kronor exklusive moms. Mejla till kompetens@arkitekt.se för plats på reservlistan.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Mejla till kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Webbutbildning

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steg 2 – Arkitektens kommunikation och affärskunskap
Steg 2 – Höst 2023

Steg 2 – Arkitektens kommunikation och affärskunskap

Programmet Steg 2 vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation och affärskunskap – två framträdande sidor av en mer senior roll oavsett din disciplin.

Datum::Steg 2 – hösten 2023
Fullbokad