Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen ger en bakgrund i hur andra aktörer tänker och en orientering i lagar och regelverk som arkitekten bör ha kunskap om.

Arkitekten spelar i många fall en samordnande roll i projekt. Därför värdesätts en förmåga att jämka ihop olika visioner och mål utifrån insikter om andras drivkrafter.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka vad och hur arkitekter kan öka sitt inflytande. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring yrkesroll, identitet, rådighet och personlig utveckling. Kursens delvis digitala format möjliggör diskussioner i större och mindre grupper och en hög grad av interaktion med föreläsare även då vi inte träffas fysiskt. Tre heldagar planeras att genomföras fysiskt, se nedan.

Upplägg

Steg 1 Arkitektrollen består av 12 lärandemoduler:

1 Etik, 2 Ansvar, 3 Kvalitet, 4 Omställning, 5 LOU, 6 Upphandling, 7 ABK09, 8 PBL, 9 Stadsutveckling, 10 Projektering, 11 Kalkyl och genomförande samt 12 Affärsmässighet.

Steg 1 omfattar totalt 50 timmar seminarier och föreläsningar.

80 procent närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursmoment

(preliminärt, justeringar kan ske)

Programmet innehåller utöver 4 schemalagda webbinarier (totalt 8 timmar) 3 fysiska kursdagar i Stockholm (totalt 18 timmar) samt två webbutbildningar i ABK09 och Introduktion till projektering (totalt 8 timmar).

Deltagaren bör räkna med 3–5 timmar förberedelser per vecka utöver schemalagd tid (totalt 20-30 timmar). Förberedelser bör betraktas som aktiv kurstid även om deltagaren kan genomföra delar på ej schemalagd tid. Det finns alltså stor flexibilitet i programmets upplägg.

Kursdatum

Kursen sträcker sig mellan 2 februari och 20 april 2023:

  • 2 februari (heldag i Stockholm)
  • 9 februari webbinarium 9–12
  • 16 februari webbinarium 9–12
  • 9 mars (heldag i Stockholm)
  • 16 mars webbinarium 9–12
  • 30 mars webbinarium 9–12
  • 20 april (heldag i Stockholm)

Det här får du

Efter programmet ska du kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i dina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på arkitektrollen. Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men deltagare rekommenderas ha arbetat mellan 2–7 år. Deltagare med mer erfarenhet uppmuntras att överväga Steg 2 Arkitektens kommunikation och affär.

Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att göra ett urval bland deltagare vid högt söktryck för att skapa en god balans mellan discipliner och
erfarenheter. Max 28 deltagare.

Anmälan/villkor

  • Kursavgiften för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter är 46 400 kronor exklusive moms.
  • Kursavgiften för dig vars företag är anslutet till Sveriges Arkitekters företagarservice är 41 800 kronor exklusive moms.
  • Du som inte är medlem i Sveriges Arkitekter har möjlighet att delta i mån av plats till en kostnad av 51 000 kronor exklusive moms. Mejla till kompetens@arkitekt.se för plats på reservlistan.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

I kursavgiften ingår en personlig 30-dagars licens på Sveriges Arkitekters webbutbildning Introduktion till Projektering, värde 2 400 kronor exklusive moms samt BQualifieds utbildning i ABK09 till ett värde av 3 995 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår inte.

Undrar du över något? Mejla till kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Försäljning för arkitekter
Webbutbildning

Försäljning för arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i försäljning för dig som vill vässa din förmåga att sälja in arkitekttjänster.

Datum::Digital – gå när du vill!
En introduktion till projektering
Webbutbildning

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steget till eget
Webbutbildning

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!