Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen är en orientering i lagar och regelverk som arkitekten bör ha kunskap om och ger en bakgrund i hur viktiga aktörer tänker. Arkitekten spelar i många fall en samordnande roll i projekt. Därför värdesätts en förmåga att jämka ihop olika visioner och mål utifrån insikter om andras drivkrafter.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka och hur arkitekter kan ta mer ansvar. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring sin yrkesroll, identitet, rådighet och utveckling. Kursens digitala format möjliggör diskussioner i större och mindre grupper och en hög grad av interaktion med föreläsare även om vi inte träffas fysiskt. Ett par av kurstillfällena planeras att genomföras fysiskt, se nedan.

Upplägg

Steg 1 omfattar totalt 50 timmar seminarier och föreläsningar. Deltagaren bör räkna med 3-4 timmar förberedelser per vecka utöver schemalagd tid.

80 procent närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Steg 1 Arkitektrollen utgör12 lärandemoduler och kräver följande arbetsinsats:

 • Föreläsningar och seminarier – 48 timmar.
 • Webbutbildningen Introduktion till Projektering – 2 timmar.
 • Inläsning och förberedande övningar – 30 timmar.

Kursdatum

Kurstillfällena är mellan den 7 september – 9 november 2022.

Kursmoment

 • 7 september
  Modul 1 – Etik och modul 2 – Ansvar. På plats i Stockholm klockan 10–16.
 • 14 september
  Modul 3– Stadsutveckling. Webbinarium klockan 9.30–11.30.
 • 21 september.
  Modul 4 – PBL. Webbinarium klockan 9.30–11.30.
 • 28 september.
  Modul 5 – LOU och modul 6 – Upphandling. På plats i Stockholm klockan 10–16.
 • 5 oktober.
  Modul 7 – ABK09. Webbutbildning. Egen tid.
 • 12 oktober.
  Modul 8 – Omställning. Webbinarium klockan 9.30–11.30.
 • 19 oktober.
  Modul 9 – Samverkan plus innovation. Webbinarium klockan 9.30–11.30.
 • 26 oktober.
  Modul 10 Projektering. Webbutbildning. Egen tid.
 • 9 november.
  Modul 11 – Kalkyl och modul 12 – Affärsmässighet. På plats i Stockholm klockan 10–16.

Det här får du

Efter programmet ska du kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i dina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på arkitektrollen. Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men deltagare rekommenderas genomföra Boverkets webbutbildning
PBL för arkitekter före kursstart som en orientering i begrepp och
lagstiftning.

Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att göra ett urval bland deltagare vid högt söktryck för att skapa en god balans mellan discipliner och
erfarenheter. Max 28 deltagare.

Anmälan/villkor

 • Kursavgiften för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter är 40 800 kronor exklusive moms.
 • Kursavgiften för dig vars företag är anslutet till Sveriges Arkitekters företagarservice är 37 800 kronor exklusive moms.
 • Du som inte är medlem i Sveriges Arkitekter har möjlighet att delta i mån av plats till en kostnad av 43 800 kronor exklusive moms. Mejla till kompetens@arkitekt.se för plats på reservlistan.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften. I kursavgiften ingår en personlig 30-dagars licens på Sveriges Arkitekters webbutbildning Introduktion till Projektering, värde 2 400 kronor exklusive moms.

Programmets fysiska träffar kommer att genomföras under förutsättning att det kan ske med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationsintyg kan behöva uppvisas för deltagande.

Kurslitteratur ingår inte.

Undrar du över något? Mejla till kompetens@arkitekt.se.