Projekteringsledning för arkitekter

Har du funderat på att ge dig själv förutsättningar att ta ett ökat ansvar i byggprojekt för att bättre bevaka helhet och slutprodukt? Nu har du chansen!

I höst lanserar Sveriges Arkitekter en ny kurs Projekteringsledning för arkitekter. Under två heldagar får du utökad insikt om projektering i sitt sammanhang inom ramen för byggprocessen och beställarens krav och förväntningar. Du lär dig hur olika konsulters roller och ansvar ser ut genom projekteringsprocessen, i syfte att bättre förstå vilka förväntningar som ställs på olika konsulter i projekteringsgruppen.

Vem får gå?

Den här kursen vänder sig till dig som har, eller vill ha ansvar att leda projekteringsarbetet internt på kontoret samt den som har önskemål om att ta utökat ansvar för projekteringsledning mot kund. Den vänder sig även till den som vill ha ökad förståelse för projekteringsprocessen utan att själv axla rollen som projekteringsledare.

Det här får du

  • Ökad insikt om projekteringsprocessen och dess koppling till byggprocessen samt beställaren.
  • Kunskap om projekteringsledarens roll och ansvar.
  • Lära dig vad projekteringsledaren förväntar sig av dig som arkitekt respektive av andra konsulter.
  • Kunskap om hur olika entreprenadformer påverkar utformning av handlingar.
  • Kunskap om ekonomi och kvalitetsstyrning.
  • Verktyg för planering av det egna arbetet i förhållande till andras.

Kursledare

Paula Arvas, arkitekt A MSA.

Paula Arvas Arkitekt A MSA, projekteringsledare FRAM.
Paula har gedigen erfarenhet från projektering, både i rollen som arkitekt och projekteringsledare. Hon har en ambition och strävan att ständigt förbättra projekteringsprocesser och verktyg, avseende såväl ekonomi som hållbarhet. Hon arbetar i huvudsak i stora projekt, kontor så väl som utbildnings- och forskningslokaler.

Rickard Karlsson, arkitekt SAR/MSA.

Rickard Karlsson Arkitekt SAR/MSA, projekteringsledare FRAM.
Rickard är en senior projekteringsledare, med erfarenhet av stora, komplexa projekt, däribland utveckling av hela kvarter. Med sin bakgrund som arkitekt har han en ovanligt bra överblick och han rör sig obehindrat mellan strategiska frågor på beställarnivån och kritiska knäckfrågor i tekniken.

Både Rickard och Paula har arbetat med projekteringsledning på heltid sen 2010. Med god kännedom om både arkitektyrket och projekteringsledning skräddarsyr de en kurs för arkitekter utifrån sina erfarenheter och kunskaper.

Anmälan/villkor

Anmälan är bindande. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 80 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Försäljning för arkitekter
Webbutbildning

Försäljning för arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i försäljning för dig som vill vässa din förmåga att sälja in arkitekttjänster.

Datum::Digital – gå när du vill!
En introduktion till projektering
Webbutbildning

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steget till eget
Webbutbildning

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!