PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Målet med kursen är att du ska få förståelse om PBL:s regelsystem och en överblick över krav och ansvar enligt PBL. Du får kunskap om samhällets krav på byggnader enligt PBL och tillhörande byggregler för bygglovets principer och vad som är viktigt vid ansökan om bygglov. Därutöver byggprocessen utifrån byggnadsnämndens roll enligt PBL och om krav och kravnivåer vid ändring och ombyggnad.

Webbutbildningen består av fem avsnitt, totalt cirka fyra timmar.

  1. Regelsystemet
  2. Krav på byggnader
  3. Ändring och ombyggnad
  4. Bygglovsskedet
  5. Byggprocessen

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter och e-learning med text, exempel och övningar.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill
Steg 2 – Arkitektens affärskunskap
Steg 2, Affärskunskap – VT 2024

Steg 2 – Arkitektens affärskunskap

Programmet Steg 2 – Affärskunskap, vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring affärsutveckling.

Datum::Startdatum flyttas fram