Lär dig miljöberäkna

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan klimatberäkna och redovisa klimatpåverkan från byggnader. I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder Sveriges Arkitekter 20 procent i medlemsrabatt på utbildningar i miljöberäkning av byggnader.

Sveriges Arkitekter vill verka för att arkitektens helhetssyn är avgörande i tidiga skeden av projekt och att arkitekter står rustade med kunskapen och tjänsteerbjudanden som möter branschens behov i klimatomställningen.

20 procent medlemsrabatt 

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du 20 procent rabatt. Ange rabattkod “SV-ARKITEKT” när du anmäler dig.

Om utbildningen

Utbildningen är uppdelad i tre delar där varje del är fristående. Dock krävs att man genomfört del 1 alternativt tagit del av motsvarande kunskap på annat sätt för att kunna gå övriga delar.

  • Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration
  • Del 2: Klimatdeklarera med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg
  • Del 3: Granska en klimatdeklaration för en byggnad
Bild på Åsa Thrysin.
Åsa Thrysin, konsult och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kursen leds av Åsa Thrysin som är konsult och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet inom gruppen Stadsbyggnad i Stockholm. Hon är involverad i forskningsprojekt, regeringsuppdrag och konsultuppdrag kopplat till klimatberäkningar och klimatdeklarationer av byggnader. Åsa jobbar bland annat med hur klimatberäkningar ska genomföras för olika skeden och typer av byggprojekt samt hur man kan implementera krav på klimatberäkningar för olika organisationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Om IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Se en film om IVL.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill