Lär dig miljöberäkna

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan klimatberäkna och redovisa klimatpåverkan från byggnader. I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder Sveriges Arkitekter 20 procent i medlemsrabatt på utbildningar i miljöberäkning av byggnader.

Sveriges Arkitekter vill verka för att arkitektens helhetssyn är avgörande i tidiga skeden av projekt och att arkitekter står rustade med kunskapen och tjänsteerbjudanden som möter branschens behov i klimatomställningen.

20 procent medlemsrabatt 

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du 20 procent rabatt. Ange rabattkod “SV-ARKITEKT” när du anmäler dig.

Om utbildningen

Utbildningen är en nybörjarutbildning som fokuserar på den praktiska beräkningen och börjar med fyra timmar digital utbildning via Teams. Utbildningen går genom funktioner i BM och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får även lära dig mer om EPD:er och möjlighet att testa den digitala inläsningen mellan ett kalkylprogram och BM.

Efter utbildningen fortsätter du arbeta med övningsuppgifterna och har möjlighet att ställa frågor till kursledaren. Utbildningen avslutas med en gemensam timme med övriga kursdeltagare där vi repeterar funktioner samt diskuterar lärdomar från verktyget.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare ska bli självständig i arbetet med klimatberäkningar av byggnader.

Bild på Åsa Thrysin.
Åsa Thrysin, konsult och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kursen leds av Åsa Thrysin som är konsult och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet inom gruppen Stadsbyggnad i Stockholm. Hon är involverad i forskningsprojekt, regeringsuppdrag och konsultuppdrag kopplat till klimatberäkningar och klimatdeklarationer av byggnader. Åsa jobbar bland annat med hur klimatberäkningar ska genomföras för olika skeden och typer av byggprojekt samt hur man kan implementera krav på klimatberäkningar för olika organisationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Om IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Se en film om IVL.

Om lagen Klimatdeklaration för byggnader

I propositionen, 2020/21:144, föreslås  en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Förslaget innebär att byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet (uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter). Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked.

Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthusgasutsläppen.

Den nya lagen träder ikraft den 1 januari 2022 och gäller de byggherrar som söker bygglov från och med den 1 januari 2022.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Steget till eget
Kurs

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steg 3 – Arkitektens ledarskap
Kurs

Steg 3 – Arkitektens ledarskap

Sveriges Arkitekter är den kursarrangör som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och de speciella förutsättningar som gäller för hela branschen. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd ledarskapsutbildning till dig som är chef, ledare eller blivande ledare inom arkitektkåren.

Datum::9 mars – jan 2023
Steg 2 – Kommunikation och affärskunskap
Kurs

Steg 2 – Kommunikation och affärskunskap

Programmet vänder sig till arkitekter som i takt mer ökat ansvar i projekt vill vässa kunskaper kring kommunikation och affärsutveckling – två framträdande sidor av en mer senior roll.

Datum::Steg 2 – HT 2022
Anmälan är stängd