Kontoret som motivationsfaktor i det nya arbetslivet

Efter pandemin har behovet av utformning av arbetsplatser förändrats. Den här kursen vänder sig till inredningsarkitekter och arkitekter som vill stärka sin förmåga att guida sina kunder fram till insikter kring vad som passar just dem.

Hur skapar vi platser som stimulerar medarbetare och bidrar till att utveckla verksamheter?

I skenet av de nya arbetssätt som etablerats i samband med pandemin har behoven på arbetsplatser förändrats. Somliga av våra uppdragsgivare är därför en smula vilsna och vet inte i vilken ände de ska börja utveckling och anpassning av sina kontor. De brottas med frågor som: Vad betyder det hybrida arbetslivet för utformning och dimensionering av kontoret? Hur kan upplevelsen av kontoret bidra till önskad närvaro och effektivitet? Hur ser vi till att samordna frågan om kontorets utformning med andra drivkrafter och övriga strategiska initiativ som till exempel hållbarhet?

Som arkitekt vill man kunna trygga kunden och säkerställa en genomtänkt kravställning som tydligt beskriver vilka kvaliteter kontoret ska ha för att stötta önskad utveckling för såväl medarbetare som verksamhet.

Kursen vänder sig till inredningsarkitekter och arkitekter som vill stärka sin förmåga att bidra i processen och guida kunden fram till insikter kring vad som passar just dem.

Innehåll

Respektive tillfälle innehåller föreläsningar och har utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. För att förankra nya insikter har vi olika övningar.

Kursens två tillfällen har olika teman:

Del 1: Hur gör vi våra uppdragsgivare till trygga beställare av sitt kontor

Vi går igenom steg på vägen när man systematiskt utvecklar en arbetsplatsstrategi och stannar upp vid tre vanliga fällor samt övar på hur man kan tänka och göra för att ta sig förbi dem.

Vi reflekterar och övar till exempel på:

  • Behov före lösning: Hur sätter vi organisationens framtida behov framför snabba lösningar? Hur hjälper vi till att börja i drivkrafter och önskade effekter snarare än i inredning eller plats.
  • Problemformulering: Hur säkrar vi fokus på rätt frågor i kommunikation och dialog med medarbetarna? Hur ser vi till att de svar vi får hjälper oss göra det som är rätt snarare än det som är bekvämt?
  • Upptäcktsresa: Hur stöttar vi kunderna att driva en upptäcktsresa med betoning på kontinuerlig positiv utveckling i motsats till ytterligare ett kostsamt projekt?

Del 2: Hur skiljer vi på hygienfaktorer och motivationsfaktorer?

Vi går igenom teorier kring motivation och ger exempel på hur motivation kan hänga ihop med arbetssätt och arbetsplatsens utformning.

Vi övar på:

  • Vad är hygienfaktorer som inte fungerar på kontoret som kan vara demotiverande och leda till irritation?
  • Vad påverkar inre motivation som kan leda till större engagemang, produktivitet och lojalitet?
  • Hur kan vi tänka kring utformning och inredning för att stötta engagemang och motivation?

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter med särskilt fokus på inredningsarkitekter, inklusive medlemmar i Företagarservice. Ingen förkunskap krävs.

Det här får du

Syftet är ge exempel på hur man kan hjälpa kunderna att sortera och prioritera olika insatser för att dels blir tryggare beställare, dels skapa mer engagerade och motiverade medarbetare med hjälp av sitt kontor.

Upplägg

Kursen hålls vid två tillfällen varav det första är digitalt. Vid det andra tillfället som ges på plats hos Sveriges Arkitekter ingår lunch.

Om föreläsaren

Annalena Norhammar

Annalena Norhammar är experten på att skapa arbetsplatsstrategier och omsätta dem till verklighet. Hon förmedlar erfarenheter från kunder som spänner över alla branscher och storlekar och hon är uppskattad för sin förmåga att växla mellan de stora frågorna och de konkreta möjligheterna.

Hon är en van föreläsare och bidrar i sortering och prioritering av vad som är drivande och hindrande. Bland genomförda uppdrag ingår Other Stories, Post- och telestyrelsen, Einar Mattson, Grant Thornton, Vinge, H&M, Sweco, Myndigheten för press, radio och TV med flera.

Annalena har grundat företaget Workspace Unlimited som är ett nätverk av erfarna konsulter och rådgivare som samarbetar med företag som vill utveckla sig själva när de förnyar sin arbetsplats. I sina uppdrag är hon van att jobba nära inredningsarkitekter.

Anmälan/villkor

Del 1 är en digital kurs och del 2 genomförs hos Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm. Priste 4 250 kronor exkl. moms, 20 procent rabatt för medlem i Företagarservice. Max 30 deltagare. I kursavgiften ingår en lunch.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill