Biologisk mångfald – vad innebär det och hur kan företag minska sin påverkan?

Bevarandet av biologisk mångfald har vid sidan av klimatförändringar de senaste åren fått stor uppmärksamhet och utvecklats till en nyckelfråga. Under IVL:s grundläggande utbildning får du lära dig vad biologisk mångfald är, hur den hotas och hur den kan bevaras och mätas, samt hur företag kan minska sin påverkan på biologisk mångfald.

Sveriges Arkitekter vill verka för att arkitektens helhetssyn är avgörande i tidiga skeden av projekt och att arkitekter står rustade med kunskapen och tjänsteerbjudanden som möter branschens behov i klimatomställningen.

20 procent medlemsrabatt 

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du 20 procent rabatt. Ange rabattkod “SV-ARKITEKT” när du anmäler dig och välj fakturabetalning så dras rabatten av på fakturan. OBS! Går ej att kombinera med andra rabatter.

Om utbildningen

1 Introduktion till biologisk mångfald

 • Vad är biologisk mångfald
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Förlust av biologisk mångfald

2 Biologisk mångfald och klimatförändringar

 • Samband och synergier
 • Målkonflikter

3 Biologisk mångfald och näringslivet

 • Internationell och nationell påverkan
 • Hållbara investeringar

4 Mäta biologisk mångfald

 • Verktyg och metoder
 • Livscykelanalys
 • Exempel på kartläggning av en värdekedja/hot spots

5 Möjliga åtgärder

 • Företags påverkan på biologisk mångfald
 • Risker och möjligheter
 • Science Based Targets for nature
 • Business inspiration

Grupprabatter

Utbildningen genomförs digitalt under en halvdag till en kostnad av 7 600 kr ex moms. Det finns möjlighet till grupprabatter om det är flera personer från samma organisation som vill delta. Kontakta Eskil Mattsson, eskil.mattsson@ivl.se för att få tillgång till rabattkod.

Är ni 3-5 personer från samma organisation får ni 30 procent rabatt per person. Är ni fler än 6 personer från samma organisation får ni 50 procent rabatt per person.

Kursledare

Eskil Mattsson arbetar som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Eskil leder och medverkar i forskningsprojekt och uppdrag om ekosystemtjänster och biologisk mångfald med koppling till skog, hållbar stadsutveckling och klimatförändringar. Eskil har en doktorsexamen i Naturgeografi med inriktning mot skogars påverkan på klimatet.

Henrik Johansson arbetar som projektledare och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har arbetat med styrning och beslutsfattande i företag under 20 års tid och fokuserar nu på hur biologisk mångfald och cirkulär ekonomi påverkar företag. Henrik har en MSc inom Sustainable Technology från KTH och en MSc inom Business Administration vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Om IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Se en film om IVL.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill