Arkitektens affärsmässighet

I Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling, Steg 2, får du som medlem kunskap som gör att du växer i din yrkesroll. De tre fristående stegen gör dig redo för ökat ansvar där du befinner dig i karriären. Kurserna vänder sig till medlemmar i alla professionerna och oberoende om du jobbar privat- eller i offentlig verksamhet, som medverkande, handläggande eller ansvarig arkitekt.

Innehåll

Projektledning
Du får verktyg för att organisera ett projekt och att leda ett team.

Försäljning
Med hjälp av teori och praktiska övningar ökar du kunskaperna i marknadsföring och kommunikation av arkitekttjänster och att positionera sig i branschen.

Verksamhetssystem
Du lär dig mer om att förhandla samt relationen mellan process och resultat. Kärnan i arkitektens verksamhet och hur olika system sätter ramar för lönsamhet och affärsutveckling ingår också i detta block.

Fastighetsutveckling
Du får kunskaper om kundens affär och inblick i fastighetsföretagets analys och risktagande i byggandet.

Kommunikation
Du får kunskap om retorikens begrepp och metoder som stöd för en effektiv och trovärdig kommunikation.

Projektarbete
I utbildningen ingår att formulera en projektplan för att utveckla din verksamhet. Det här löper genom andra halvan av Steg 2 och integrerar hela programmets innehåll.

Slutseminarium
Projektpresentationer enskilt eller i grupp.

Vem får gå kursen?

Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i Sveriges Arkitekter, är du inte medlem kan du delta i mån av plats mot ett tillägg på 10 procent.

Det här får du

  • Kunskap kring framtagande av nya affärsmodeller
  • Grunderna i hur du gör en fastighetsekonomisk kalkyl
  • Verktyg för att kommunicera arkitektur och sälja in uppdrag
  • Efter kursen blir du diplomerad projektledare

Upplägg

Utbildningen omfattar 150 timmar, varav 70 timmar är schemalagda kursdagar, resten är förberedelse och projektarbete. Upplägget är tolv heldagar, uppdelat i fem tvådagarsseminarier, handledning av projektarbete och träning i förhandlingsteknik (heldag) samt ett slutseminarium där deltagarna presenterar sina förslag (heldag).

30–31 januari: Projektledning
12–13 mars: Försäljning
16–17 april: Affärskunskap
28–29 maj: Fastighetsutveckling
13–14 augusti: Kommunikation
10 september: Handledning av projektarbete
9 oktober: Slutseminarium

Anmälan/villkor

  • Du kan avanmäla dig fram till 30 dagar innan kursstart, därefter blir anmälan bindande.
  • Maximalt antal deltagare är 20. Plats reserveras vartefter anmälan görs. För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, inlämnad projektplan och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag.
  • Om du missar ett pass erbjuder vi dig möjlighet att komplettera i någon av kommande 4 omgångar inom 2 år.

För mer information, kontakta kompetens@arkitekt.se.

Pris

Programavgiften på 44 900 kronor (exklusive moms) inkluderar kurslitteratur, onlinekurs i förhandlingsteknik samt mat och kaffe under seminariedagarna.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Färgsättning för arkitekter
Kurs

Färgsättning för arkitekter

Öka din medvetenhet om färg och ljus. Med rikt bildsatta föreläsningar får du nya angreppssätt och metoder för färgsättning. Du kommer garanterat att se nya nyanser efter att ha gått den här kursen.

Datum::
Steg 1 Arkitektrollen
Kurs

Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen är en orientering i de lagar och regelverk som arkitekten bör ha kännedom om samt hur de huvudsakliga aktörerna tänker.

Datum::
Detaljens betydelse – tegel
Kurs

Detaljens betydelse – tegel

Detaljens betydelse är en vidareutbildning om material och detaljer för yrkesverksamma arkitekter. Fördjupa dina kunskaper om material och detaljer med tre fristående utbildningar om tegel, trä respektive plåt.

Datum::