Grundkurs i omställning för arkitekter – Stockholm

En kurs i hur ett samhälle i förändring påverkar arkitekten. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder Sveriges Arkitekter nu en grundkurs i omställning för arkitekter.

I och med planetens två stora simultana kriser (klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald) står samhället inför en omfattande omställning. För att kunna möta både klimat- och miljömål så kommer mycket att behöva förändras, inte minst hur vi tänker om och arbetar med den byggda miljön.

Den här kursen ger en bred orientering i hur omställningen påverkar arkitektens arbete, något som för många är svårt att överblicka. Målgrupp är arkitekter av alla discipliner (husarkitekter, fysiska planerare, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter) då ett syfte är med kursen att mötas tvärdisciplinärt för att få grepp om en större helhet i hållbarhetsfrågorna som berör byggandets olika faser och skalor.

Kursen är tänkt att inspirera deltagare till att dra nytta av den helhetssyn arkitekter tar för naturligt för att leda projekt i en mer hållbar riktning. Genom att bättre förstå var det finns med- och motvind i byggsektorns omställning kan arkitekten bli mer drivande i egna projekt och mer tongivande som rådgivare åt beställare.

Upplägg

Under en dag får du som deltagare ta del av olika tematiska block med flera föreläsningar. För att förankra nya insikter finns också utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter under dagen.

 • 08:00 – 08:30 Frukost
 • 08:30 – 09:30 Bakgrund och cirkulär ekonomi
  – Byggsektorns utmaningar
  – Vilka avtal, mål och handlingsplaner berör oss?
  – Avfallstrappan, som EU direktiv och del av miljöbalken
  – Varför cirkulär ekonomi?
  – Relationen klimat och miljö
  – Lagkartan – lagar och regler att känna till
 • 09:30 – 09:40 Paus
 • 09:40 – 10:40 Verktyg och goda exempel
  – Klimatberäkning
  – Biologisk mångfald
  – Social hållbarhet
  – Best practice/omvärldsbevakningstips
 • 10:40 – 10:50 Paus
 • 10:50 – 11:20 Arkitektens nya roll
 • 11:20 – 12:00 Gruppövning
 • 11.50 – 12.00 Summering/avslut

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter, inklusive medlemmar i Företagarservice. Ingen förkunskap krävs.

Det här får du

Du får förståelse för hållbarhetsmålen och byggbranschens utmaningar samt vilka lagar och regler berör dig i din praktik. Kursen ger fördjupning i hur en cirkulär ekonomi förändrar arkitektrollen och arkitektaffären och varför nya samarbetsformer kan öka din förmåga att ta dig an nya utmaningar och uppdrag. Du får också överblick över vilka verktyg finns för att mäta och följa upp klimatbelastning, cirkularitet och ekosystemtjänster bland annat.

Om IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

On-demand för företag

Kursen kan även erbjudas direkt till företag om ni tillhandahåller lokal. En del anpassningar görs då baserat på kontorets behov. Riktpris är cirka 15 – 25 000 kr plus moms beroende på antal deltagare. Kontakta kompetens@arkitekt.se för mer information.

Kursledare

Thomas Stoll

Thomas Stoll (Stockholm)

Arkitekt och chef för stadsbyggnad på IVL Svenska Miljöinstitutet med lång erfarenhet inom hållbar samhällsbyggnad, internationellt på UN-Habitat och inom privat och offentlig sektor i Sverige. Uppskattad föreläsare och inspirationstalare, certifierad samverkansledare och styrelsemedlem i CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande.

Anna-Maria Blixt

Anna-Maria Blixt (Göteborg)

Arkitekt som hittade sitt kall genom ett återbruksprojekt 2016 och sedan dess har dedikerat sig åt att stötta och möjliggöra för den cirkulära omställningen av byggbranschen. Hon har rört sig från att arbeta mer tekniskt med frågor genom gestaltning, inventering och materialscoutande, till att nu arbeta på systemnivå med frågor gällande cirkulär samverkan, strategi, affärsutveckling, förvaltning och stadsutveckling genom utbildning, coachning och forskning.

Faiz Mawlayi

Faiz Mawlayi (Malmö)

Projektledare inom hållbar stadsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet med kompetens och lång erfarenhet av byggherre- och entreprenadperspektivet. Tidigare jobbat med byggherredriven byggnads- och stadsutveckling på Skanska. Faiz har en stabil och bred bakgrund inom hållbarhetsstyrning både strategiskt och operativt.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår frukost och kaffe/te i pauserna.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill