Arkitekten i klimatomställningen – Göteborg

Hur bygger vi en hållbar framtid, vad är arkitektens roll och hur kan vi som yrkesgrupp bidra till ett hållbart byggande och att klimatmålen uppnås? En heldag som är helt kostnadsfri för små- och medelstora arkitektföretag.

Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora klimatutmaningar de kommande åren. Med ett utsläpp som motsvarar drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser behöver hela branschen på kort tid ställa om för att ligga i linje med Parisavtalet och den svenska klimatlagen. Nya affärsmodeller, cirkulära processer, alternativa byggmaterial och innovativa lösningar kommer att bli en avgörande del när företagen säkrar sin framtida affär och konkurrenskraft.

RISE tillsammans med Sveriges Arkitekter genom Omställningslyftet bjuder nu in till en heldag om hur du och din organisation kan hålla takten i Sveriges klimatomställning.

Dagen kommer att innehålla delar som:

  • Arkitektens roll i omställningen
  • Arkitekters ledarskap i omställningen
  • Arkitekters verktyg för omställning
  • Klimatomställningens drivkrafter
  • Hur den nya efterfrågan kommer att se ut
  • Vad din organisation behöver för att ställa om

Varmt välkommen!

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill