Saco Lönesök – ditt bästa löneverktyg - Sveriges Arkitekter

Saco Lönesök är ditt bästa underlag inför lönesamtalet. Här kan du som är medlem i Sveriges Arkitekter jämföra din lön med andra arkitekters och se om du har en marknadsmässig lön.

I oktober varje år skickar Sveriges Arkitekter ut en löneenkät till våra medlemmar. Svaren samlas in och redovisas i Saco:s gemensamma statistik för löner, Saco lönesök. Här kan du som är medlem i Sveriges Arkitekter jämföra din lön med andra arkitekters och se om du har en marknadsmässig lön. Du kan också välja statistik från samtliga Saco-förbund om du vill jämföra dig med ett större underlag eller om du vill titta på till exempel chefs- eller projektledarlöner.

De val du kan göra är bland annat arbetsmarknadssektor, titel och examensår. Tänk på att inte förfina urvalet för mycket – då får du ett alltför litet urval. Vi rekommenderar sökningar i femårsklasser, för att få ett så stort underlag som möjligt. Längst ner på sidan för Saco Lönesök finns knappar för att maila, spara eller skriva ut tabeller och diagram.

Sveriges Arkitekter har valt att dela upp arkitekter inom privat sektor i fyra kategorier för att kunna samla in och redovisa statistiken på ett användbart sätt. Vi styr inte över de enskilda företagens beskrivning av titlar/befattningar, utan beskrivningen nedan är ett redskap för att du som medlem ska kunna placera in dig när du fyller i löneenkäten.

  • Medverkande arkitekt: Utan handläggaransvar och utan ansvar för arkitektonisk utformning.
  • Handläggande arkitekt: Självständig arkitektonisk utformning, samlat ansvar för mindre projekt eller delansvar för större.
  • Ansvarig arkitekt: Handläggare med samlat ansvar.
  • Chefsarkitekt: Chefsarkitekt, kontorschef eller motsvarande med företagsledande uppgifter.

Ta mig till Saco Lönesök (endast för medlemmar)