Jobba längre än till 65 - Sveriges Arkitekter

Det finns inte någon fast pensionsålder. Du kan ta ut allmän pension när du vill från och med den månad då du fyller 62 år (för födda 1958 eller tidigare gäller 61 år) och det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension.

Den tidpunkt du väljer för att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir. Du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder (från 2023 har du rätt att få jobba fram till 69 år) Om du själv vill och du kommer överens med din arbetsgivare kan du fortsätta jobba ännu längre.

Storleken på din pension bygger på arbetsinkomster (eller ersättningar från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen) under hela livet. Även de arbetsinkomster du har efter att du har fyllt 65 år ger dig alltså rätt till pension så länge du lever.

För en anställd som fyllt 65 år fortsätter arbetsgivaren att betala in arbetsgivaravgifter året ut. Från och med januari året därefter betalas endast ålderspensionsavgift, som är 10,21 procent.

Tar du ut pensionen sent blir den högre

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare. Delningstalet blir därför lägre och den årliga pensionen högre. Den sammanlagda effekten av en högre pensionsbehållning och ett lägre delningstal kan uppskattas till 7–8 procent mer i pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget.

Tjänstepension för privat sektor

När det handlar om tjänstepension behöver du komma överens med din arbetsgivare om vad som ska gälla efter 65.

Den del av tjänstepensionen som kallas ITP 2 är färdigbetald vid 65 år. Det går inte att betala in mera pengar (premier) till den förmånsbestämda ITP 2, när du kommit fram till din pensionsålder. Däremot går det utmärkt att komma överens med din arbetsgivare att de ska fortsätta betala in mera pengar (premier) för din del – till exempel till den premiebestämda försäkringen ITP 1, oavsett vilken ålder du har.

Den kollektivavtalade skyldigheten för arbetsgivaren att betala ITP1 gäller bara fram till du fyller 65. Även i det fallet går det dock bra att komma överens om fortsatta betalningar.

Den allmänna pensionen, Orange kuvertet, fortsätter du att bygga på, eftersom du betalar inkomstskatt och din arbetsgivare betalar sociala avgifter så länge du arbetar. Skulle du vilja ha en förändring i arbetstid eller arbetsuppgiften måste du och din arbetsgivare vara överens om det.

TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Om företaget har avtal betalar arbetsgivaren en livförsäkring i form av tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tills du går i pension, dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

ITP Sjukpension efter 65 år

Rätten till ITP 1 Sjukpension gäller även efter 65 år om du får sjukpenning från Försäkringskassan, men som längst i 180 dagar.

Rätten till ITP 2 Sjukpension upphör från och med att du fyllt 65 år.

Övriga förändringar av villkoren

Vill du ha en förändring i arbetstid eller arbetsuppgifter måste du och din arbetsgivare vara överens om det.

Kom ihåg!

Vill du vänta med uttaget behöver du bara komma ihåg att informera om att du inte vill påbörja utbetalningen och detta måste ske innan utbetalningen har startat. Det finns ingen övre åldersgräns när du måste ta ut pensionen. Det är upp till dig att bestämma när du vill ta ut den.

Ungefär tre månader innan du fyller 65 år brukar man få information om din kommande pensionsutbetalning. Vill du vänta med uttaget av din pension behöver du höra av dig. När du väl har börjat få pensionen utbetald, kan du inte stoppa utbetalningarna.