Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring - Sveriges Arkitekter

Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du ha rätt till inkomstförsäkring. Det förutsätter dock ett medlemskap i Akademikernas a-kassa. Inkomstförsäkringen fyller då på arbetslöshetsersättningen över det tak som A-kassan sätter.

Här kan du räkna ut nivån på inkomstförsäkringen, hitta mer information samt ansöka om inkomstförsäkring.

Här följer de vanligaste frågorna kring inkomstförsäkring:

Vilka omfattas?

 • Aktiva medlemmar i Sveriges Arkitekter som också är medlemmar i Akademikernas a-kassa omfattas obligatoriskt av inkomstförsäkringen fram till månadsskiftet före den månad medlemmen fyller 65 år.
 • Utlandsmedlemmar som vid eventuell arbetslöshet får ersättning från Akademikernas a-kassa (kan gälla bland annat gränsarbetare, som bor i Sverige men arbetar i annat EU- eller EES-land, för vidare information se aea.se) omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring.
 • Studentmedlemmar måste ha blivit yrkesverksamma medlemmar före arbetslöshetens inträde för att omfattas av försäkringen, men får räkna med sin tid som studentmedlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet.
 • Den som varit passiv medlem måste ha övergått till aktivt medlemskap senast tolv månader före arbetslöshetens inträde.

Vad krävs för att få ersättning?

 • Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha varit det de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde (före första karensdag i Akademikernas a-kassa).
 • Du måste ha arbetat minst tolv månader under de senaste arton månaderna.
 • Du får inte ha sagt upp dig själv, såvida du inte har skäl som är godtagbart enligt arbetslöshetsförsäkringens regelverk.
 • Det krävs att du får inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Hur mycket får man?

 • Inkomstförsäkringen fyller på ovanför taket i a-kassan med samma kompensationsgrad som Akademikernas a-kassa tillämpar (upp till 80 procent).
 • Ersättningen är skattefri och det belopp som betalas ut har därför minskats med ett schablonbelopp som motsvarar den skatt som skulle utgått om ersättningen varit skattepliktig.
 • Ersättningen baseras på den normalinkomst som Akademikernas a-kassa fastställt enligt de regler som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.
 • Den högsta månadsinkomst som försäkringen ersätter är 100 000 kronor.

Hur länge får man ersättning?

 • Ersättning från inkomstförsäkringen utgår under högst 120 ersättningsdagar (fem ersättningsdagar per kalendervecka). Det motsvarar cirka sex månader vid heltidsarbetslöshet.
 • Den som vill försäkra sig för en längre period kan teckna en individuell tilläggsförsäkring.

Kontakta kundservice